МОТИВИ

към присъда №  43/27.10.2014 год. по НОХ дело № 413/2014 год. по описа на Окръжен съд гр. Стара Загора

 

 

Подсъдимият Д.Д.Г. е предаден на съд за престъпление по чл. 304„а”, вр.чл.304, ал.1 от НК за това, че на 13.06.2014 г.  в гр.Ч., обл.Стара Загора, площад „***“ № ***, дал подкуп – пари, 1 бр. банкнота с номинал двадесет лева  със сериен № БЗ 6023696  на длъжностни лица, полицейски органи – старши полицай М.В.Ч. – държавен служител  на ****  в група „****„ към РУ “Полиция“ град Чирпан  и Т.С.Б. – държавен служител, ****  в група “***”  към РУ “Полиция“ град Чирпан, за да не извършат действия по служба – да не съставят АУАН  на С.К.Я.  с ЕГН ********** *** за констатирани нарушения по чл.6, т.1 пр.3 от ЗДвП – при управление на моторно превозно средство – лек автомобил марка „***“ модел “***“ с рег. № ***, като участник в  движението не е съобразил поведението си с пътен знак „Б27“ забраняващ престоя и паркирането  и е паркирал в зоната на действие на знака  и чл. 150 от ЗДвП – управлявал  пътно превозно средство – лек автомобил марка „***“ модел “***“ с рег. № ****, което участва в движението по пътищата  отворени за обществено ползване, без да е правоспособен водач.

 

Подсъдимият Д.Д.Г. по реда на чл. 372, ал.1,т2  НПК признава изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, като се съгласява да не се събират доказателства за тези  факти.

 

Въз основа на самопризнанието, направено от подсъдимия, съпоставено със събраните в хода на досъдебното производство доказателства, съдът прие за установено следното от ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

 

Подсъдимият Д.Д.Г. ***. Той и св. К.С.Я. от същото село били приятели. Свидетелят К.Я. се занимавал със земеделие. На 13.06.2014 г. св. К.Я. и подсъдимият Г. с микробуса на св.Я. тръгнали за  нивите му, за да ги  нагледат.  Докато пътували една от гумите на автомобила се спукала. Свидетелят К.Я. и подсъдимия Г. оставили микробуса на пътя и се върнали в с.Г.. Двамата седнали да обядват в дома на св. К.Я., като употребили и алкохол. След известно време  се прибрал св.С. Я. - син на св.К.Я.. Свидетелят С. Я. предложил да закарат до гр.Чирпан и резервната гума на буса, тъй като и тя била спукана, за да я залепят, след което да приберат буса от пътя. Тримата тръгнали с автомобила на св.С. Я., като той го управлявал. Свидетелят С. Я. ползвал лек автомобил марка „***“ модел“ ***“, тип кабриолет  с рег. № ***. Като стигнали в гр.Ч., св.С. Я. спрял автомобила си пред обменно бюро, намиращо се на площад **** № ***, за да обмени пари, тъй като разполагал само с валута в евро. Той паркирал автомобила си в лентата за насрещно движение.

  В същото време  полицейските служители - св.Т.Б. и св. М.Ч. осъществявали контрол на движението  в района /кръстовището на ул.“**** и бул.“***“/ с патрулен автомобил. Забелязали неправилно паркирания автомобил и го приближили. В автомобила имало двама мъже, единият по-възрастен седнал на предна дясна седалка, а отзад по-млад. Полицейските служители попитали кой управлява автомобила, като св. К.Я. и подсъдимия Г. *** и  шофьорът е в обменното бюро. Полицейските служители изчакали да дойде водачът на автомобила. След известно време св. С. Я. излязъл от сградата,  пред която бил паркиран автомобила и където се помещавало обменното бюро. Свидетелят Б. и св. Ч. се легитимирали  на шофьора /св. С. Я./ и му обяснили, че спирането в насрещната лента за движение е нарушение, поискали му и документите – тези на автомобила и неговите за самоличност. Констатирали, че св. С. Я. не притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство, както и, че не носи лична карта. По-възрастният мъж в автомобила – свидетелят К.Я. заявил, че това е синът му и показал своята лична карта. След това св. Ч. се свързал с ОДЧ на РУ “Полиция“ град Чирпан и поискал справка дали св.С. Я. притежава валидно свидетелство за управление на МПС. При извършената справка в системите на МВР, се установило, че св. С. Я. бил с отнето свидетелство за управление на МПС. Тогава  св. Ч. уведомил св. С. Я., че ще му бъде съставен акт за  установено административно нарушение  - за това, че е паркирал в лентата за насрещно движение  и затова, че управлявал моторно превозно средство без  свидетелство за управление. Свидетелят Ч.  и св. Б. били в патрулния автомобил. Свидетелят Ч. започнал да съставя АУАН на св.С. Я..

В това време подсъдимия Г. отишъл до св. Ч., който се намирал на шофьорската седалка на патрулния автомобил и започнал да му говори да не пише акт, че щял да почерпи, дори се опитал да хване химикала му. След това отишъл до св. С. Я., като взел от него двадесет лева. Подсъдимият Г. се върнал отново до патрулния автомобил  и оставил банкнотата на таблото на автомобила, във вдлъбнатина пред часовника. Свидетелят Ч. казал на подсъдимия Г. незабавно да си вземе парите, но подсъдимият продължил да говори, че не трябва да пишат акт на св. С. Я. и това било да се почерпят. Свидетелят Ч. се обадил в ОДЧ при РУ “Полиция“ град Чирпан и съобщил за случая. Поискал и изпращане на оперативна група за извършване на оглед.   

След пристигането на дежурният екип бил изготвен протокол за оглед на местопроизшествие от 13.06.2014 год., с който била иззета от  таблото на автомобила  от вдлъбнатината за часовника един брой банкнота с номинал от двадесет лева, сер.№ БЗ6023696.

Полицейските служители установили, че мъжът, който  им оставил банкнотата в автомобила  се казва Д.Д.Г., с ЕГН **********.

На свидетеля С.К.Я. бил съставен АУАН с бланков № 037493 от 13.06.2014г. за нарушения по  чл. 6 т.1 ,чл. 150 от ЗДвП.

Към 13.06.2014 год. свидетелят М.В.Ч.  бил  държавен служител  – полицай категория “Е“  І степен и заемащ длъжност „младши автоконтрольор  І степен“  в група „Охранителна Полиция„ към РУ “Полиция“ град Чирпан и по смисъла на закона е полицейски орган.

Свидетелят Т.С.Б. към 13.06.2014 год.  бил държавен служител с присъдена категория „Е“ – *** ІІ степен  и заемал длъжността „***“  в група „***“ към РУ “Полиция“ град Чирпан и по смисъла на закона е полицейски орган.  Със Заповед № 87/14.01.2014 год. на Директора на ОД на МВР гр. Стара Загора  св.  Т.С.Б. бил определен за полицейски орган с правомощия за съставяне на фишове и актове за установяване на административни нарушения по Закона за движение по пътищата.   

Подкупът е даден на полицейски органи по време на изпълнение на служебните им задължения. Облагата не им се следва и е дадена от подсъдимия Г. да не извършат действие по служба – да не  съставят акт за установено административно нарушение на св. С.К.Я. за констатирани  административни нарушения по ЗДвП.

 

Гореизложените фактически обстоятелства съдът прие за безспорно установени въз основа на самопризнанието на подсъдимия Д.Д.Г. по чл. 371, т. 2 от НПК, което съдът след проверка прецени, че се подкрепя от събраните в хода на наказателното производство доказателства, а именно: Протокол за оглед на местопроизшествие – л.3-4ДП, протокол от разпит на обвиняем л.15ДП, декларация за  СМПИС – л.16ДП, справка за съдимост - л. 17ДП, характеристична справка л. 18ДП, протоколи за разпити на свидетели от л.19 до л. 27ДП, копие от заповед № 87/14.01.2014 год. на Директор ОД на МВР Ст.Загора л.30ДП, справка за нарушител/водач л.32-33ДП, копие от АУАН л.34ДП, писмо изх.№ 35440/20.06.2014 год. от Началник човешки ресурси при ОДМВР-Стара Загора-л.36ДП, типови длъжностни характеристики л.37-38ДП, ежедневна ведомост на личния състав при РУ”П”-Чирпан л.41-43ДП.  

 

          ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ДЕЯНИЕТО

При така установеното от фактическа страна, с деянието си на 13.06.2014 год. подсъдимият Д.Д.Г. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.304а,  вр.чл.304, ал.1 от НК.

От обективна страна, Г. е дал подкуп – парична сума – една банкнота с номинал 20 лв. с  № БЗ 6023696, за да не бъде санкциониран за извършено от свидетеля С. Я. нарушение на правилата за движение по ЗДвП. Подкупът е даден на свидетелите М.В.Ч. и Т.С.Б., служители на ***  към РУ ”Полиция” Чирпан, изпълнявали в този момент служебните си задължения в качеството на полицейски органи.

От субективна страна, деянието е извършено при пряк умисъл. При даване на паричната сума подсъдимият е съзнавал, че предлага пари на полицейските органи, за да не бъде установено, че свидетеля С. Я. е паркирал в лентата за насрещно движение и това, че управлявал моторно превозно средство без свидетелство за управление, т.е. съзнавал е общественоопасния характер на деянието и неговите общественоопасни последици, предвиждал ги е и е искал тяхното настъпване.

 

      ОТНОСНО ВИДА И РАЗМЕРА НА НАКАЗАНИЕТО

 

За извършеното от подсъдимия престъпление законът /чл. 304а, вр. чл.304, ал.1 от  НК/ предвижда наказание лишаване от свобода до десет години и глоба до петнадесет хиляди  лева.

С оглед на това, че настоящото производство се разви по Глава ХХVІІ НПК и по – конкретно при хипотезата, предвидена в чл. 371, т. 2 НПК, то в този случай разпоредбата на чл. 373, ал. 2 НПК задължава съда да определи наказанието на подсъдимия при условията на чл. 58а НК, т.е. да приложи чл. 58а, ал.1 НК, като редуцира с 1/3 определеното съгласно Общата част на НК наказание или ако едновременно с това са налице условията на чл. 55 НК, да приложи тази разпоредба, явяваща се по - благоприятна за дееца.

Водим от горното и изхождайки от разпоредбата на чл. 54 НК, съдът взе предвид следното, като смекчаващи вината обстоятелства:

-средната степен на обществена опасност на конкретното престъпно деяние, сравнена с тази на престъпления от същия вид. По принцип този вид престъпления са с изключително висока степен на обществена опасност, както с оглед обществените отношения, които се засягат с тях, така и поради факта на нарастващия им брой и отношението на обществото към тях, но в случая ниската стойност на материалната облага мотивира съда да приеме, че деянието е със средна степен на обществена опасност;

-изразеното съжаление на подсъдимия за извършеното от него и трудовата му ангажираност, чистото съдебно минало, добрите характеристични данни.

Преценявайки горепосочените обстоятелства, поотделно и в тяхната съвкупност, съдът прие, че не са налице условия за приложение на чл. 55 НК,респ.чл.58а,ал.4 НК-за замяна лишаването от свобода с наказание пробация/чл.55,ал.1,б.”б” НК/. Смекчаващите вината обстоятелства относно личността на подсъдимия действително са многобройни, но за да се премине към замяна на наказанието лишаване от свобода с пробация е необходимо кумулативно и най лекото наказание, предвидено в закона да е несъразмерно тежко. Генералната, а и индивидуалната превенция, не могат да се постигнат със снизходително отношение към деяния, които пряко засягат обществените отношения, свързани с нормалната, в съответствие със законите дейност на органите на МВР. Изразеното съжаление и трудовата ангажираност на подсъдимия, както и ниската стойност на “подкупа”  обосновават единствено определяне на наказание при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства при условията на чл. 58а, ал. 1 във връзка с чл. 54 НК.

Предвид горното, съдът прие, че следва да определи на подсъдимия наказание при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства, т.е. под средния размер на предвидените в чл. 304а НК, а именно: НАКАЗАНИЕ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА И ГЛОБА в размер на  150 лева. При определяне размера на глобата съдът съобрази също имотното състояние и доходите на подсъдимия (декларация за семейно, материално и имотно състояние).

Съдът стигна до извода, че целите на чл. 36 от НК биха се постигнали и без ефективното изтърпяване на наказанието от страна на подсъдимия Г., поради което и на основание чл. 66, ал. 1 от НК отложи изтърпяването на същото за срок от три години, считано от влизане на присъдата в законна сила.

 

С оглед изискването на чл. 58а, ал. 1 и ал.5 НК съдът намали така определеното на подсъдимия наказание лишаване от свобода с 1/3 и го ОСЪДИ на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, и глоба в размер на 150  лева.

 

На основание чл.307а във връзка с чл.53, ал.1, б.”б” от НК съдът отне в полза на държавата предмета на престъплението, веществено доказателство - банкнота с номинал 20 /двадесет/ лева,  със сериен № БЗ 6023696.

 

Водим от горните мотиви, съдът постанови присъдата си.

 

 

 

 

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: