МОТИВИ

към присъда № 45/28.10.2014 год. по НОХ дело № 420/2014 год. по описа на Окръжен съд гр. Стара Загора

 

Обвинението против подсъдимия Р.М.И. е за престъпление по чл. 304а, предл. 3 вр. чл. 304, ал. 1 от НК за това, че на 21.09.2014 год. в гр. Чирпан, обл. Ст. Загора дал подкуп - парична сума в размер на 100 лева от 2 бр. банкноти с номинал на всяка по 50 лв. със серийни номера - № БЗ 6782981 и № БГ 0155866 на полицейски орган - С.К.С. ЕГН ********** - държавен служител - полицай, категория „Е" с длъжност мл. автоконтрольор 1 степен в група "Охранителна полиция" към РУП -Чирпан при ОДМВР - Ст.Загора да не извърши действие по служба - да не му връчва и да унищожи съставения му на него като водач на МПС - лек автомобил, марка "Форд фокус" с рег. № СТ **** ВК, АУАН № 438 от дата 21.09.2014 г. за нарушения по ЗДвП.

В съдебното заседание представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора, базирайки се на събраните в хода на наказателното производство доказателства поддържа повдигнатото обвинение, като доказано по безспорен и категоричен начин. Счита, че подсъдимия И. следва да бъде признат за виновен и наказан, като при определяне на наказанието на същия, съдът следва да му наложи наказание пробация, която моли да бъде в размер на 3 години с трите пробационни мерки, както и да му наложи по - лекото наказание “глоба” предвидено наред с наказанието лишаване от свобода, към минималния предвиден от закона размер.

Подсъдимият Р.М.И. се признава за виновен по така повдигнатото му обвинение. Моли съда, да му наложи минимално наказание, изтърпяването на което да бъде отложено.

Съдът, след като прецени събраните в хода на наказателното производство доказателства:  Протокол за оглед на местопроизшествие–л.6-7, разгледа фотоалбум – л. 8 - 10, приемо-предавателен протокол – л. 12, постановление за привличане на обвиняем л. 18, протокол за разпит на обвиняем – л. 20-21, Декларация за СМПИС – л. 22, справка за съдимост л. 23-24, характеристична справка л. 26, протоколи за разпит на свидетели л. 28-36, типови длъжностни характеристики л. 38-47, копие от ежедневна ведомост – л. 48 – л. 50, 3 бр. заповеди л. 54-56, акт за установяване на административно нарушение л. 57, заповед за прилагане на принудителна административна мярка – л. 58, протокол за химическа експертиза л. 59, протокол за медицинско изследване л. 60, талон за медицинско изследване л. 61, писмо № У-69861/11.06.2014 год. – 63, справка за нарушител л. 71-72 и останалите събрани в хода на досъдебното производство и приети по установения ред писмени и гласни доказателства, обсъдени в тяхната съвкупност и поотделно, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Подсъдимият Р.М.И. *** и е правоспособен водач на МПС – категория „В” и „М”.

На 20/21.09.2014 год. в гр. Чирпан подсъдимият Р.И. се почерпил с приятели и употребил алкохол. Около 03:30 на 21.09.2014 год. подсъдимият решил да отиде на дискотека „***” с управлявания от него лек автомобил м. ”***” с рег. № СТ **** ВК.

По същото време пред дискотека „***” имало патрул на „Охранителна полиция” към РУП - Чирпан при ОД на МВР - Ст. Загора със служебен автомобил м. ”***” с рег. № СТ *** КК, обозначен със светлоотразителни сини ленти, с надписи „Полиция” и светлинна сигнализация на тавана. Нарядът бил от 19:00 часа на 20.09.2014 год. до 07:00 часа на 21.09.2014 год. Патрулният екип на РУП-Чирпан бил в състав С.К.С. - полицай  категория Е с длъжност мл. автоконтрольор 1 степен в група „Охранителна полиция” към РУП - Чирпан, А. И. А. - ст. полицай в група „Охранителна полиция” към РУП - Чирпан и А.Й.Р. - ст. полицай в група „Охранителна полиция” към РУП - Чирпан. Тримата полицейски служители били облечени с униформено полицейско облекло.

Около 03:50 часа подсъдимият Р.И. *** посока запад - изток в близост до дискотека „***”. В този момент тримата полицейски служители били извън патрулния автомобил и разговаряли със свидетеля С.Х.. Полицейският автомобил се намирал на осветен участък пред дискотеката на улицата, която няма наименование. Докато разговаряли, забелязали лекия автомобил, управляван от подсъдимия и ст. полицай А. се насочил към ул. "П.Я." и подал сигнал за спиране на автомобила със стоп палка.

Подсъдимият спрял автомобила, но не успял да намери документите за самия автомобил, поради което бил поканен от ст. полицай А. да излезе и заедно отишли до полицейския автомобил. Подсъдимият Р.М.И. представил лична карта, свидетелство за управление на МПС и контролен талон. Тъй като излъчвал мирис на алкохол и имал забавен говор, мл. автоконтрольор С.С. решил да го изпробва за наличие на алкохол с техническо средство „Алкотест", който отчел 1,28 промила концентрация на алкохол в издишания въздух. Мл. автоконтрольор С.С. седнал на предната дясна седалка на служебния автомобил и започнал да съставя Акт за установяване на административно нарушение № 438/21.09.2014 год. за това, че водачът е управлявал МПС след употреба на алкохол. Другите двама полицаи заедно със свид. С.Х. и подсъдимия Р.И. останали отвън до автомобила.

Докато съставял акта мл. автоконтрольор С.С. попитал обвиняемия дали желае кръвно изследване, на което подсъдимият отговорил положително. Тогава мл. автоконтрольор С.С. съставил талон за медицинско изследване, предоставил го за подпис на подсъдимия, дал му препис, и продължил да пише акта, в който описал и това обстоятелство за издадения талон.

По време на съставяне на акта на подсъдимият било разяснено че ще му бъде отнето свидетелството за управление на МПС след констатираното нарушение за това, че е управлявал след употреба на алкохол и ще бъде образувано бързо производство. Подсъдимият няколко пъти казал, че ще ходи да работи в чужбина и му трябва СУМПС и молел да не му бъде отнемано свидетелството, на което му било отговорено, че по закон това е невъзможно. След акта бил съставен и оставало нарушителят И. само да се подпише, подсъдимият поставил върху вече написания акт, който се намирал в ръцете на мл. автоконтрольор С.С. 2 бр. банкноти с номинал на всяка по 50 лв. със серийни номера - № БЗ 6782981 и № БГ 0155866. След като ги оставил, подсъдимия И. казал на мл. автоконтрольор С. да му върне книжката, която му била взета и да скъса акта, който вече бил съставен. Мл. автоконтрольор С. веднага разпоредил лицето да бъде задържано, оставил папката с акта, заедно с положените от подсъдимия върху акта банкноти, върху таблото пред дясната седалка вътре в автомобила, излязъл от служебния автомобил и затворил вратите. Уведомил дежурния при ОДЧ на РУП - Чирпан за подкупа и местопроизшествието било запазено до идването на дежурната група за извършване на оглед. Огледът започнал в 05:00 часа в присъствието на поемни лица, били направени фотоснимки и били иззети 2 бр. банкноти с номинал на всяка по 50 лв. със серийни номера - № БЗ 6782981 и № БГ 0155866.

Съгласно писмо на Началник „Човешки ресурси” при ОД на МВР-Ст. Загора и Заповед № 418/11.02.2014 на ВНД Директор на ОД на МВР - Ст. Загора, С.К.С. ЕГН ********** е държавен служител на МВР, полицай категория Е, с длъжност мл. автоконтрольор 1 степен  в група "Охранителна полиция" към РУП - Чирпан.

Съгласно Заповед № Із- 1745/28.08.2012 год. на Министъра на вътрешните работи мл. автоконтрольорите са определени като длъжностни лица, които могат да издават фишове и да съставят АУАН за нарушения по ЗДвП.

Гореописаната фактическа обстановка се установява от самопризнанието на подсъдимия И. по чл. 371, т. 2 от НПК, както и от многобройните писмени и гласни доказателства, събрани в хода на досъдебното производство и приети от съда по установения ред и от показанията на свидетелите С.К.С., А. И. А., С.Х.С. и А.Й.Р..

Съдът кредитира изцяло показанията на горе цитираните свидетели, тъй като същите кореспондират с останалите доказателства, събрани в хода на досъдебното производство, подкрепят направените от подсъдимия И. самопризнания по чл. 371, т. 2 от НПК и допринасят за изясняване на приетата за установена фактическа обстановка.

 

Правна квалификация

 

С оглед приетата за установена фактическа обстановка, съдът намери, че от обективна и субективна страна подсъдимия Р.М.И. е осъществил състава на престъплението по чл. 304а, предл. 3 във вр. с чл. 304, ал. 1 от НК, тъй като на 21.09.2014 год. в гр. Чирпан, обл. Ст. Загора дал подкуп - парична сума в размер на 100 лева от 2 бр. банкноти с номинал на всяка по 50 лв. със серийни номера - № БЗ 6782981 и № БГ 0155866 на полицейски орган - С.К.С. ЕГН ********** - държавен служител - полицай, категория „Е" с длъжност мл. автоконтрольор 1 степен в група "Охранителна полиция" към РУП - Чирпан при ОДМВР - Ст. Загора да не извърши действие по служба - да не му връчва и да унищожи съставения му на него като водач на МПС - лек автомобил, марка "Форд фокус" с рег. № СТ *** ВК, АУАН № 438 от дата 21.09.2014 г. за нарушения по ЗДвП.

От обективна страна, подсъдимият е дал на свидетеля С.К.С. подкуп, какъвто съставлява сумата от 100 лв. Несъмнено парите са с материален характер и с характер на имуществено благо и ценност, доколкото се намират в свободно обръщение. Те са и с характер на “подкуп” доколкото не се следват на полицейски орган, като той не ги получава нито като трудово възнаграждение, нито като паричен еквивалент на престация в гражданскоправен смисъл. Даването им е с безвъзмезден характер. На следващо място, подсъдимият е дал този подкуп на св. С., за да не му връчи и да унищожи съставения му на него като водач на МПС – лек автомобил, марка “***” с рег. № СТ *** ВК, акт за установяване на административно нарушение, като е оставил 2 банкноти от по 50 лв. отгоре, върху вече написания акт, който е бил в  ръцете на свидетеля С..

На следващо място подсъдимият е дал подкуп на полицейски орган, какъвто несъмнено е свидетеля С., като полицейски служител – младши автоконтрольор 1 степен, той е орган на власт, назначен по съответния ред и притежаващ всички правомощия произтичащи от длъжността му.

Предметът на подкупа е категорично установен. Това са 2 банкноти от по 50 лв. със серийни номера  БЗ 6782981 и № БГ 0155866, иззети от полицейския автомобил.

От субективна страна извършеното е виновно, с пряк умисъл. Подсъдимият е съзнавал всички признаци на поведението си – че дава пари на полицейски орган, за да не извърши действия по служба, предвиждал е настъпването на общественоопасните последици и е целял тяхното настъпване, поради което и на основание цитираният по - горе законов текст, той следва да бъде признат за виновен и наказан.

Мотивите на извършеното са лични – да не му бъде наложено наказание за извършено от него нарушение на ЗДвП.

 

Вид и размер на наказанието

 

При определяне видът и размерът на наказанието на подсъдимия И., съдът отчете като смекчаващи вината обстоятелства: критичното отношение към извършеното, младата възраст, направените от него самопризнания както на досъдебното производство, така и по време на съдебното следствие, а като отегчаващи вината обстоятелства: високата обществена опасност на деянието.

За извършеното от подсъдимия И. престъпление по чл. 304а, предл.3 във вр. чл. 304, ал. 1 от НК законът предвижда наказание до десет години лишаване от свобода и глоба до петнадесет хиляди лева.

С оглед на това, че настоящото производство се разви по Глава ХХVІІ от НПК и по-конкретно при хипотезата, предвидена в чл. 371, т. 2 от НПК, то в този случай, разпоредбата на чл. 373, ал. 2 от НПК задължава съда да определи на подсъдимия наказание при условията на чл. 58а от НК, т.е. да приложи чл. 58а, ал. 1 от НК, като редуцира с една трета определеното съгласно Общата част на НК наказание лишаване от свобода или ако едновременно с това са налице условията на чл. 55 от НК, да приложи тази разпоредба, явяваща се по-благоприятна за дееца.

 

Съдът, след като призна подсъдимият Р.М.И. за виновен по чл. 304а, предл. 3 във вр. чл. 304, ал. 1 от НК и взе предвид всички обстоятелства по чл. 54 от НК след като съобрази и целите на наказанието съгласно чл. 36 от НК, на основание императивната разпоредба на чл. 373, ал. 2 от НПК приложи разпоредбата на чл. 58а, ал. 4 от НК, като на основание чл. 55, ал. 1, т. 2, б. ”б” от НК замени наказанието "лишаване от свобода" и го осъди на "пробация" с пробационни мерки: "задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок  от три години, с периодичност два пъти седмично и "задължителни периодични срещи с пробационен служител", за срок от три години  и глоба в размер на 200 лв.

Налице са основанията за прилагане разпоредбата на чл. 307а от НК, поради което съдът отне в полза на държавата предмета на престъплението - 2 бр. банкноти от по 50 лв. със серийни № № БЗ 6782981 и № БГ 0155866.

 

Причините за деянието са в незачитането на държавността и липса на респект към полицейските служители.

 

Водим от горните мотиви, съдът постанови присъдата си.

 

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: