МОТИВИ  към Присъда №47/31.10.2014 г., постановена  по НОХД №428/2014 г. по описа на ОКРЪЖЕН СЪД СТАРА ЗАГОРА

 

 

Подсъдимият Ж.Б.Г. е предаден на съд за престъпление по чл.304а вр. чл.304 ал.1 от НК за това, че на 09.10.2014 г.  по пътя  І-5 между Казанлък - Стара Загора, в района на км.217, предложил подкуп – пари, 60.00/шестдесет/ лева  в три банкноти от по 20.00(двадесет) лева, с номера–АТ5489767, БП1375427, БА1169079, на  полицейски органи  от сектор „Пътна полиция” при ОД МВР – Стара Загора – св.Г.П.П. и св.Н.С.Н. и двамата младши автоконтрольори,  за да не извършат действие по служба – да не  съставят по отношение на Ж.Б.Г., като водач на МПС – лек автомобил „БМВ 316” с рег. н. СТ 0247СС, акт за установяване на административно нарушение по чл.70 ал.3 и чл.150 от ЗДвП по пътищата – управление на автомобил през деня  без светлини и без правоспособност.

Подсъдимият Ж.Б.Г. по реда на чл. 371, т. 2 НПК признава изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт.

 

Въз основа на самопризнанието, направено от подсъдимия, съпоставено със събраните в хода на досъдебното производство доказателства, съдът прие за установено следното от ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

 

   Свидетелят Г.П.П. и свидетелят Н.С.Н. работят като младши автоконтрольори в сектор „Пътна полиция” при ОД МВР - Стара Загора.

 От 08.00 часа сутринта на 09.10.2014 г., двамата свидетели били на работа (виж л.12,л.13, л.22 и л.23).Този ден им била   възложена задача,  да осъществяват контрол по безопасността на движението съгласно  ЗДвП, по път І-5 , свързващ град Стара –Загора с град Казанлък .

  В тази връзка към 10.30 часа  двамата свидетели със служебен автомобил с рег.номер  СТ 4738 АК били на пост в района на км.217 на КПП”Върхът”. В 10.35 часа, двамата свидетели, спрели за проверка лек автомобил „БМВ 316” с рег.н.СТ0247СС. Поводът бил, че се движел с невключени светлини, което било нарушение на чл.70 ал.3 от ЗДП.

 Свидетелят Г.П. се легитимирал на водача и му поискал, да   предаде документите си, за проверка. Водач  на л.а. бил подсъдимият Ж.Б.Г.,***. На предната седалка до подсъдимия Г. била Недка Манева, жена с която живеел на семейни начала.

 Първоначално подсъдимият Г. дал на св. Г.П. личната си карта. Св.Г.П. поискал подсъдимият Г. да му представи и всички останали документи за проверка - свидетелство за управление на МПС(съкратено СУПМС), ведно  с контролен талон; застраховка ”гражданска отговорност” за 2014 г.; годишен технически преглед .

 Св.Г.П. отишъл до служебния автомобил при св. Н. Ст.Н., където изчакал подсъдимия Г.. Подсъдимият Г. пристигнал и предоставил на св.Г.П. исканите му документи. Сред тях обаче, нямало СУМПС. Свидетелят Г.П. го попитал дали е пропуснал да вземе и носи СУМПС или  пък въобще няма такова. Подсъдимият Г. се смутил и признал, че никога не е имал и не му е издавано СУМПС. След това признание св.Г.П. му обяснил, че ще му състави акт за установяване на това нарушение    по чл.150 от ЗДвП. По това време свидетелят Н. бил в патрулния автомобил на мястото, на водача.

  Отначало подсъдимият Г. започнал да нервничи като се молел да не му пишат акт, тъй като превозвал съжителката си - Недка Манева  в болница, в гр.Ст.Загора.  Подсъдимият Г. посочил също, че имал вече съставен акт и ако му се състави втори акт щял да влезне в затвора.

 Свидетелите П. и Н. му обяснили,че това не го извинява и че ще му бъде съставен акт за установяване на нарушенията по ЗДвП . 

 Тогава подсъдимият Г.  реагирал  с молба и предложение  Дайте да се оправим”, като едновременно с тези  думи   извадил от джоба си няколко банкноти от по 20(двадесет ) лева и ги пуснал през отворената врата  в купето на патрулния автомобил.

   Свидетелят Г.П. незабавно докладвал на дежурния офицер в  ОДЧ на ОД МВР – Стара Загора за предложените им пари, от подсъдимия Г.,  за да не му съставят акт за установяване на административни нарушения.

      Това бил, законния повод да се започне по реда на чл.356 от НПК , настоящето, Бързо ДП под №ЗМ 850/2014 на 02-ро РУП –Ст.Загора .

       При извършения оглед на патрулният автомобил –марка „Опел Астра” с рег.н. СТ 4738 АК, в купето  до прага на предна дясна врата  били открити и иззети като веществени доказателства, предложените/пуснати от подсъдимия Г., три банкноти - всяка с  номинал от 20-двадесет български лева с номера  № АТ5489767, БП1375427, БА1169079(л.3-7).

        За извършените, административни нарушения по чл.70 ал.3 и чл. 150 от ЗДП, на подсъдимия Г. бил съставен и Акт за установяване на административни нарушения с номер на бланка- серия Т  -  720285/09.10.2014г (виж л.21).

         Гореизложената фактическа обстановка се доказва от събраните при БДП №ЗМ 850/2014 на 02-ро РУП – Ст.Загора доказателства: л.3-7 протокол за оглед;  иззети при огледа 3-три банкноти от по двадесет български лева с номера  -  № АТ5489767, БП1375427, БА1169079; постановление за привличане на обв.Г. л.10; л.11 протокол от разпит на обв.Г.; показания на свидетелите Г.П. –л.12 и св.Н.С.Н. л.13; л.18- писмо на ОД МВР Ст.Загора с ури:349р-7451/13.10.14г ; л.21–АУАН серия Т-720285 от 09.10.2014г  ; л.22 ежедневна ведомост;л.23-26- часови график за нарядите на Пппри ОД МВР за 09.10.2014г ;л.27 заповед №Із-1745/12г на министър на МВР; л.28-29 доклади на св.П. и св.Н. ;л.15 св.съдимост на обв.Г. и л.16 декларация за семейно и имотно състояние на обв.Г. .  

        Видно от приложените  и изброени по-горе, по БДП (бързо досъдебно производство) копия на документи - ежедневна ведомост; л.23-26- часови график за нарядите на „ПП” при ОД МВР за 09.10.2014 г. ; л.27 заповед №Із-1745/12 г. на министър на МВР; л.28-29 доклади,   св.Г.П. и св.Н.Н.  са полицаи от състава сектор „ПП” при ОД МВР - Ст.Загора с правомощия за съставяне на АУАН по ЗДП . Свидетелите са полицейски органи

        Предложените по описания начин от подсъдимия Г.  на   св.Г.П. и св.Н.Н. по време на изпълнение, на служебните им задължения, по осъществяване контрол върху движението,   три банкноти от по 20(двадесет) лева , представляват облага, която  не им се следва. Парите са предложени от обвиняемият,  за да не извършат  св.Г.П. и св.Н.Н. действие по служба – да  съставят по отношение на обв.П., като водач на МПС – лек автомобил „БМВ 316” с рег.н.СТ 0247СС, акт за установяване на административни нарушения по  чл.70 ал.3 и чл.150  от Закона за движение по пътищата –  управление на автомобил през деня  без светлини и без правоспособност.

 

  Ето защо на 09.10.2014 г.,  по пътя  І-5 между Казанлък - Стара Загора ,в района на км.217,  подсъдимият Ж.Б.Г., като е предложил по описания начин  подкуп – пари , 60-шестдесет лева  в 3-три банкноти  от по 20(двадесет) лева , с номера –АТ5489767, БП1375427, БА1169079  на  полицейски органи, осъществяващи контрол на пътното движение – свидетелите Г.П.П. и св. Н. Ст.Н., младши автоконтрольори  в сектор „Пътна полиция” при ОД МВР - Ст.Загора,  за да не извършат действие по служба – да не съставят по отношение на Ж.Б.Г. , като водач на МПС – лек автомобил „БМВ 316” с рег.н.СТ 0247СС, акт за установяване на административно нарушение по  чл.70 ал.3 и 150  от Закона за движение по пътищата –  управление на автомобил през деня  без светлини и без правоспособност, с деянието си обвиняемият е осъществил от обективна и субективна страна състава на  престъплението по чл. 304а във вр с чл.304 ал.І от  НК.

 

        ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

При така установеното от фактическа страна, с деянието си на 09.10.2014 год. подсъдимият Ж.Б.Г. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.304а,  вр.чл.304, ал.1 от НК.

От обективна страна, Г. е дал подкуп – парична сума – три банкноти с номинал 20 лв. с с номера –АТ5489767, БП1375427, БА1169079, на свидетелите Г.П.П. и Н. Ст.Н., младши автоконтрольори  в сектор „Пътна полиция” при ОД МВР - Ст.Загора,  за да не извършат действие по служба – да не съставят по отношение на Ж.Б.Г., като водач на МПС – лек автомобил „БМВ 316” с рег.н.СТ 0247СС, акт за установяване на административно нарушение по  чл.70 ал.3 и 150  от Закона за движение по пътищата –  управление на автомобил през деня  без светлини и без правоспособност.

        От субективна страна, деянието е извършено при пряк умисъл. При даване на паричната сума подсъдимият е съзнавал, че предлага пари на полицейските органи, за да не бъде установено, че е управлявал автомобила без светлини и че управлявал моторно превозно средство без свидетелство за управление, т.е. съзнавал е общественоопасния характер на деянието и неговите общественоопасни последици, предвиждал ги е и е искал тяхното настъпване.

 

      ОТНОСНО ВИДА И РАЗМЕРА НА НАКАЗАНИЕТО

 

За извършеното от подсъдимия престъпление законът /чл. 304а, вр. чл.304, ал.1 от  НК/ предвижда наказание „лишаване от свобода” до десет години и глоба до петнадесет хиляди  лева.

С оглед на това, че настоящото производство се разви по Глава ХХVІІ НПК и по – конкретно при хипотезата, предвидена в чл. 371, т. 2 НПК, то в този случай разпоредбата на чл. 373, ал. 2 НПК задължава съда да определи наказанието на подсъдимия при условията на чл. 58а НК, т.е. да приложи чл. 58а, ал.1 НК, като редуцира с 1/3 определеното съгласно Общата част на НК наказание или ако едновременно с това са налице условията на чл. 55 НК, да приложи тази разпоредба, явяваща се по - благоприятна за дееца.

Водим от горното и изхождайки от разпоредбата на чл. 54 НК, съдът взе предвид следното, като смекчаващи вината обстоятелства:

-средната степен на обществена опасност на конкретното престъпно деяние, сравнена с тази на престъпления от същия вид. По принцип този вид престъпления са с изключително висока степен на обществена опасност, както с оглед обществените отношения, които се засягат с тях, така и поради факта на нарастващия им брой и отношението на обществото към тях, но в случая ниската стойност на материалната облага мотивира съда да приеме, че деянието е със средна степен на обществена опасност;

-изразеното съжаление на подсъдимия за извършеното от него и трудовата му ангажираност, чистото съдебно минало, добрите характеристични данни.

Преценявайки горепосочените обстоятелства, поотделно и в тяхната съвкупност, съдът прие, че не са налице условия за приложение на чл. 55 НК, респ.чл.58а, ал.4 НК - за замяна лишаването от свобода с наказание „пробация” /чл.55,ал.1,б.”б” НК/. Смекчаващите вината обстоятелства относно личността на подсъдимия действително са многобройни, но за да се премине към замяна на наказанието лишаване от свобода с „пробация” е необходимо кумулативно и най лекото наказание, предвидено в закона да е несъразмерно тежко. Генералната, а и индивидуалната превенция, не могат да се постигнат със снизходително отношение към деяния, които пряко засягат обществените отношения, свързани с нормалната, в съответствие със законите дейност на органите на МВР. Изразеното съжаление и трудовата ангажираност на подсъдимия, както и ниската стойност на “подкупа”  обосновават единствено определяне на наказание при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства при условията на чл. 58а, ал. 1 във връзка с чл. 54 НК.

Предвид горното, съдът прие, че следва да определи на подсъдимия наказание при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства, т.е. под средния размер на предвидените в чл. 304а НК, а именно: НАКАЗАНИЕ „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА И ГЛОБА в размер на  200 лева. При определяне размера на глобата съдът съобрази също имотното състояние и доходите на подсъдимия (декларация за семейно, материално и имотно състояние).

Съдът стигна до извода, че целите на чл. 36 от НК биха се постигнали и без ефективното изтърпяване на наказанието от страна на подсъдимия Г., поради което и на основание чл. 66, ал. 1 от НК отложи изтърпяването на същото за срок от три години, считано от влизане на присъдата в законна сила.

 

С оглед изискването на чл. 58а, ал. 1 и ал.5 НК съдът намали така определеното на подсъдимия наказание „лишаване от свобода” с 1/3 и го ОСЪДИ на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, и глоба в размер на 200  лева.

 

На основание чл.307а във връзка с чл.53, ал.1, б.”б” от НК съдът отне в полза на държавата предмета на престъплението, веществено доказателство - три банкноти от по 20.00(двадесет) лева  с номера – АТ5489767, БП1375427, БА1169079.

 

Водим от горните мотиви, съдът постанови присъдата си.

 

 

                                                                   СЪДИЯ: