П Р И С Ъ Д А

 

Номер  31                            08.07.2014 година        град Стара Загора

 

  В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Старозагорски Окръжен съд                            Наказателен състав

На осми юли                                                                         Година 2014

В публично заседание в следния състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ

 

                          СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Е.Ж.

                                                                         М.М.

                                             

СЕКРЕТАР : М.Т.

ПРОКУРОР: МИТКО ИГНАТОВ

като разгледа докладваното от  съдия  КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ

НОХ дело № 239  по описа за 2014 година

 

 

П   Р   И   С   Ъ   Д   И :

 

     ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Я.Д. – роден  на ***г***, българин, български гражданин, с висше образование, разведен, с постоянен адрес:***, неосъждан към момента на деянието, понастоящем в Затвора – гр. Стара Загора, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че през периода 01.05.2008г. – 15.11.2010г. в гр. *****, в условията на продължавано престъпление в качеството му на пълномощник на „Д.”***, избегнал установяването и плащането на  данъчни задължения по ЗДДС в особено големи размери на „******”, като използвал документи с невярно съдържание при представяне на информация пред органите по приходите – ТД на НАП гр. Пловдив, офис гр. Стара Загора - СД  по ЗДДС изброени по-долу, и съответните дневници за покупки и продажби, и приспаднал неследващ се данъчен кредит по периоди, както следва:

 

1.    За данъчен период  месец май 2008г. чрез подаване на СД по ЗДДС вх. № ******г. и съответния дневник за покупки приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер на 9 200,00 лв.

2.    За данъчен период  месец юни 2008г. чрез използване на документ с невярно съдържание - СД по ЗДДС вх. № *****г. и съответния дневник за продажби при представяне на информация пред органите по приходите, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в размер на 7 097,40 лв. 

3.    За данъчен период  месец юли 2008г. чрез използване на документ с невярно съдържание - СД по ЗДДС вх. № ******г. и съответните дневници за покупки и продажби, при представяне на информация пред органите по приходите, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в размер на 12 308,32 лв. и приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер на 29 379,84 лв.- общо в размер на 41 688.16 лв.

4.    За данъчен период  месец август 2008г. чрез използване на документ с невярно съдържание - СД по ЗДДС вх. № ******г. и съответния дневници за продажби, при представяне на информация пред органите по приходите, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в размер на 41 138,74 лв. 

5.    За данъчен период  месец септември 2008г. чрез използване на документ с невярно съдържание - СД по ЗДДС вх. № ******г. и съответния дневник за покупки, приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер на 9 758,00 лв.

6.    За данъчен период  месец ноември 2008г. чрез използване на документ с невярно съдържание - СД по ЗДДС вх. № ******г. и съответния дневник за покупки приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер на 54 730,00 лв.

7.    За данъчен период  месец декември 2008г. чрез използване на документ с невярно съдържание - СД по ЗДДС вх. № ******г. и съответния дневник за покупки,  приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер на 77 124,00 лв .

8.    За данъчен период  месец февруари 2009г. чрез използване на документ с невярно съдържание - СД по ЗДДС вх. № *******г. и съответния дневник за покупки,  приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер на 40 240,00 лв.

9.    За данъчен период  месец март 2009г. чрез използване на документ с невярно съдържание - СД по ЗДДС вх. № *****г. и съответния дневник за покупки,  приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер на 7 526,00 лв.

10.          За данъчен период  месец април 2009г. чрез използване на документ с невярно съдържание - СД по ЗДДС вх. № *******г. и съответния дневник за покупки, приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер на 3 000,00 лв.

11.          За данъчен период  месец май 2009г. чрез използване на документ с невярно съдържание - СД по ЗДДС вх. № ******г. и съответните дневници за покупки, приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер на 25 350,60 лв.

12.          За данъчен период  месец юни 2009г. чрез използване на документ с невярно съдържание - СД по ЗДДС вх. № ******г. и съответния дневник за продажби, при представяне на информация пред органите по приходите, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в размер на 10 407,00 лв.

13.          За данъчен период  месец юли 2009г. чрез използване на документ с невярно съдържание - СД по ЗДДС вх. № ******г. и съответния дневник за покупки, приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер на 20 856,96 лв.

14. За данъчен период  месец септември 2009г. чрез използване на документ с невярно съдържание - СД по ЗДДС вх. № *******г. и съответния дневник за покупки, приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер на 40 004,00 лв.

15. За данъчен период  месец октомври 2009г. чрез използване на документ с невярно съдържание - СД по ЗДДС вх.№ ********г. и съответните дневници за покупки и продажби, при представяне на информация пред органите по приходите, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в размер на 40 130,58 лв. и приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер на 2 285,44 лв. - общо в размер на 42 416,02 лв.

16. За данъчен период  месец ноември 2009г. чрез използване на документ с невярно съдържание - СД по ЗДДС вх. № ******г. и съответния дневник за покупки, приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер на 11 800,80 лв.

17. За данъчен период  месец декември 2009г. чрез използване на документ с невярно съдържание - СД по ЗДДС вх. № *******г. и съответните дневници за покупки и продажби, при представяне на информация пред органите по приходите, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в размер на 2 970,00 лв. и приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер на 3 822,00 лв. - общо в размер на 6 792,00 лв.

18. За данъчен период  месец септември 2010г. чрез използване на документ с невярно съдържание - СД по ЗДДС вх. № *******г. и съответния дневник за покупки приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер на 11 000,20 лв.

19. За данъчен период  месец октомври 2010г. чрез използване на документ с невярно съдържание - СД по ЗДДС вх. № *******г. и съответния дневник за покупки, приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер на 73 702,32 лв., като общо укритите данъчни задължения са в размер на 533 832.20 лв., , поради което и на основание чл. 255, ал.3, вр. ал.1, т.6 и т.7, вр. чл.26, ал.1 от НК  във  вр. чл. 373, ал. 2 от НПК, във вр. чл. 58а, ал. 1 от НК и чл. 54 от НК  ГО ОСЪЖДА НА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от  ДВЕ ГОДИНИ И ДВА МЕСЕЦА при първоначален ОБЩ режим на изтърпяване в затворническо заведение от ОТКРИТ тип.

 

На основание чл. 25, ал. 1 във вр. чл. 23, ал. 1 от НК  ДОПУСКА КУМУЛАЦИЯ на наложените наказания на подсъдимия Д.Я.Д. с посочена самоличност по настоящото НОХД № 239/2014г. по описа на Окръжен съд Стара Загора, НОХД № 1961/2009г. по описа на РС – Стара Загора, НОХД № 228/2010г. по описа на РС – Гълъбово, НОХД № 5741/2011г. по описа на РС – Пловдив и НОХД № 524/2012г. по описа на РС – Стара Загора, като му ОПРЕДЕЛЯ ЕДНО ОБЩО НАКАЗАНИЕ и му го налага, а именно най-тежкото от тях ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ при първоначален ОБЩ режим в затворническо общежитие от ОТКРИТ тип. На основание чл. 23, ал. 2 във вр. чл. 25, ал. 1 от НК , ПРИСЪЕДИНЯВА към определеното и посочено по-горе общо най-тежко наказание и наказанието ПЕТ МЕСЕЦА лишаване от право да заема материално-отчетническа дейност.

 

На основание чл. 25, ал. 2 от НК, ПРИСПАДА изтърпяната част от горепосочените наказания.

 

ОСЪЖДА подсъдимия Д.Я.Д. с посочена самоличност ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по бюджетната сметка на ОД на МВР – Стара Загора сумата от 575 /петстотин седемдесет и пет лева/,  представляваща направени по делото разноски.

 

ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес  пред Апелативен съд - Пловдив.

 

 

 

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ : 

 

              

                                        СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

 

                                                 1. 

 

  

                                                  2.