П  Р  И  С  Ъ  Д  А            

 

       Номер 54                                         21.11.2014 г.                                  град Стара Загора

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Окръжен съд                                                                                          Наказателен състав

На 21 ноември                                                                                                                  Година 2014

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ИВА СТЕФАНОВА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

Е.И.

 

Р.  Г.

СЕКРЕТАР: Р.Р.

ПРОКУРОР: РУМЕН АРАБАДЖИКОВ

като разгледа  докладваното от съдия СТЕФАНОВА

НОХ дело номер 418  по описа за 2014 година.

 

 

П   Р   И   С   Ъ   Д   И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Г.Д.С. - роден на *** год. в гр.П., българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, работещ, живущ ***, ЕГН**********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 02.06.2014 год. в гр.Стара Загора на Т-образно кръстовище между ул.”К.Г.” и бул.”Ц.С.В.” при управление на моторно превозно средство - лек автомобил „***” с рег. № СТ *** КК, е нарушил правилата за движение, посочени в Закона за движение по пътищата и в Правилника за прилагането му, а именно:

 

- чл.20, ал.2, изр.второ от ЗДвП - „Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението”- подсъдимият С. не спрял при наличието на дете с велосипед на платното, което представлява опасност за движението;

 

- чл.25, ал.1 от ЗДвП - „Водач на пътно превозно средство, който ще предприема каквато и да било маневра, като например …. да завие на дясно или наляво за навлизане в друг път ….. преди да започне маневрата, трябва да се убеди, че няма да създаде опасност за участниците в движението, които се движат след него преди него или минават покрай него, и да извърши маневрата, като се съобразява с тяхното положение, посока и скорост на движение”- подсъдимият С. при извършване на завой на ляво не се съобразил с намиращото се пред него дете с велосипед;

- чл.36, ал.2 от ЗДвП  -„При завиване наляво за навлизане в път с двупосочно движение водачът на пътното превозно средство завива така, че да навлезе по възможно най-краткия път в дясната част на платното за движение” - подсъдимият С. извършил маневрата завиване на ляво с навлизане в насрещната за него лява лента върху платното за движение;

 

- чл.116 от ЗДвП - „Водачът на пътно превозно средство е длъжен да бъде внимателен и предпазлив към пешеходците, особено към децата …”- подсъдимият С. не изпълнил това свое задължение при наличие на дете пред него.

 

- чл.117 от ЗДвП - „При приближаване към място, където на пътя или в близост до него се намират деца, водачът на пътно превозно средство е длъжен да намали скоростта, а при необходимост-и да спре” - подсъдимият С. не спрял при наличието на деца на пътя;

 

- чл.47, ал.3 от ППЗДвП - „Пътните знаци за въвеждане на забрана ….. имат следните изображения и наименования: знак В2-Забранено е влизането на пътни превозни средства в двете посоки.” – подсъдимият С. не спазил въведената забрана с пътен знак В2, поставен на ул.”К.Г.”, южно от кръстовището с бул.”Ц.С.В.”, като по непредпазливост причинил смъртта на П. И.И., ЕГН ********** от гр.Стара Загора, поради което и на основание чл.343, ал.1, б.”в”, пр.1, във вр. с чл.342, ал.1 от НК и чл.58а, ал.1 и чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на  три години и четири месеца „лишаване от свобода”, като го ПРИЗНАВА ЗА НЕВИНЕН да е извършил деянието на пешеходна пътека и да е нарушил чл.119 от ЗДвП -„При приближаване към пешеходна пътека водачът на нерелсово пътно превозно средство е длъжен да пропусне стъпилите на пешеходната пътека или преминаващите по нея пешеходци, като намали скоростта или спре”, и го ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото обвинение по чл.343, ал.3, предл.”последно”, б.”б” предл. ”първо”, във вр. с чл.343, ал.1 , б.”в”, във вр. с чл.342, ал.1 от НК.

 

На основание чл.59, ал.1 и чл.61, т.3 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ подсъдимият Г.Д.С. да изтърпи така наложеното му наказание от три години и четири месеца „лишаване от свобода” при първоначален „общ” режим в затворническо общежитие от „открит” тип.

 

На основание чл.59, ал.1 от НК при изпълнение на наказанието „лишаване от свобода”  ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият Г.Д.С. е бил задържан и спрямо него е била взета мярка за неотклонение „домашен арест”, считано от 03.06.2014 г. до влизането в сила и началото на изпълнението на мярката му за неотклонение „парична гаранция” в размер на 1 500 лв.

 

На основание чл.343г от НК ЛИШАВА подсъдимият Г.Д.С. от право по чл.37, ал.1, т.7 от НК – право да управлява МПС, за срок от пет години, считано от началото на изпълнението на това наказание.

 

      ОСЪЖДА подсъдимия Г.Д.С., със снета по-горе самоличност, ДА ЗАПЛАТИ на частните обвинители И.П.И., ЕГН **********, и К.А.И., ЕГН ********** /и двамата от гр.Стара Загора, ул.”П.” № *****/ сумата в размер на 10 500 лв./десет хиляди и петстотин лева/ направени по делото разноски.

 

 

ОСЪЖДА подсъдимия Г.Д.С., със снета по-горе самоличност, ДА ЗАПЛАТИ направените по делото разноски, както следва:

-по сметка на ОД на МВР – Стара Загора – в размер на 965, 22 лв. /деветстотин шестдесет и пет лева и двадесет и две стотинки/;

-по бюджетната сметка на Висшия съдебен съвет - 60  лв./шестдесет лева/.

 

Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Апелативен съд - Пловдив в 15-дневен срок, считано от днес.

 

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

 

                              1.

 

 

 

                                2.