Р Е Ш Е Н И Е       

 

 

Номер…….144……13 август..…...….Година 2014..…...Град Стара Загора

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Старозагорският окръжен съд…………………….….Наказателно отделение

На девети октомври........……...........….…..Година две хиляди и тринадесета

В публичното заседание в следния състав:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: СПАСЕНА ДРАГОТИНОВА

                                       ЧЛЕНОВЕ: ТАТЯНА ГЬОНЕВА

                                                                    КРАСИМИРА ДОНЧЕВА

 

Секретар  М.С.

Прокурор Радостин Рахнев

като разгледа докладваното от съдията ………………..ТАТЯНА ГЬОНЕВА

ВНОХ дело ..………….…номер 1182……................по описа за 2013 година

 

Производството е по реда на чл.313 и сл. НПК.

 

Протестирана е Присъда №10/08.05.2013г., постановена по НОХД №330/2012г. по описа на Районен съд Чирпан в частта й, с която подсъдимият М.Т.М. е признат за невинен по повдигнатите обвинения по чл.131 ал.1 пр.1 т.9 пр.1 вр. чл.128 ал.2 пр.1 хип.1 НК и по чл.131 ал.1 пр.2 т.9 пр.1 вр. чл.129 ал.2 пр.2 хип.2 НК. В подадения протест се правят оплаквания за незаконосъобразност и необоснованост на съдебния акт в тази му част с искане за отмяна в същата и постановяване на нова присъда, с която М. бъде признат за виновен по повдигнатите му две обвинения и му се наложи поисканото от прокурора пред първоинстанционния съд наказание.

 

В законния срок против присъдата в тази й част са подадени и въззивни жалби от частните обвинители и граждански ищци Л.Г.А. и А.А.Д. чрез повереника им адв.Ж.. Във всяка от жалбите са наведени доводи за незаконосъобразност и необоснованост на съдебния акт, както и за допуснати при постановяването му съществени нарушения  на материалния закон. Прави се искане в атакуваната част присъдата да бъде отменена и вместо нея бъде постановена нова, с която подсъдимият М. да бъде признат за виновен по двете повдигнати обвинения. Алтернативно се прави искане за отмяна на присъдата и връщане делото на прокурора или на първоинстанционния съд за ново разглеждане. Иска се от съда да уважи предявените граждански искове и се претендират направените пред двете съдебни инстанции разноски.

 

В съдебно заседание представителят на Окръжна прокуратура Стара Загора поддържа протеста на РП Чирпан, счита постановения съдебен акт за неправилен и моли съда да го отмени, като вместо него постанови нова, осъдителна присъда. 

 

Повереникът на частните обвинители и граждански ищци Л.А. и А.Д. адв.Асенов поддържа подадената въззивна жалба. Счита, че вината на подсъдимия е напълно доказана от  събраните доказателства. Счита, че присъдата следва да бъде изменена и подсъдимият следва да бъде признат за виновен. Алтернативно, в случай, че съдът прецени доказателствата за недостатъчни, моли делото да се върне на прокуратурата или на първоинстанционния съд за ново разглеждане.

 

Частният обвинител и граждански ищец А.Д. поддържа изложеното от защитника си.

Частният обвинител и граждански ищец Л.А.  поддържам изложеното от защитника си.

 

Защитникът на подсъдимия М.Т.М. адв.Г. счита първоинстанционната присъда за правилна. Изтъква съображения, че свидетелските показания, които не са кредитирани от съда, са дадени от лица с много близка родствена връзка, живеещи в общо домакинство, всеки от които поднася различна версия на случилото се. Адв.Г. моли постановената първоинстанционната присъда като правилна, обоснована и законосъобразна да бъде потвърдена.

 

В дадената му дума за лична защита подсъдимият М.Т.М. поддържа изложеното от защитника си.

 

В последната си дума подсъдимият М.Т.М. моли съда да потвърди присъдата на Чирпански районен съд.

 

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с доводите и становищата на страните и провери изцяло правилността на обжалваната присъда в атакуваната й част, намери за установено следното:

По делото са събрани всички необходими доказателства за пълното му изясняване от фактическа страна – разпитани са всички свидетели, чиито показания установяват правно значими по обвинението факти, изслушани са назначените експертизи, събрани са писмени доказателства. По делото е изяснено по категоричен начин, че възникналият инцидент на инкриминираната дата, при който са пострадали частните обвинителни и граждански ищци А.Д. и Л.А., има своята предистория, а освен това инцидентът се предхожда и от друг такъв, възникнал непосредствено преди това на пазара в гр.Чирпан. Безспорно е установено, че свидетелят Ангел А. Демирев, по прякор “Гагарин”, и синовете му Иван Ангелов А. и Динко Ангелов А., били подразнени от обстоятелството, че внучките на първия дружали с внуците на свидетеля Рашо Иванов. Отношенията между същите били силно обтегнати, като напрежението ескалирало дотолкова, че се стигнало и до физическа саморазправа от страна на Ангел Демирев и синовете му спрямо свидетеля Рашо Иванов. Събрани са категорични доказателства за възникнал рано преди обяд на 25.03.2011г. на пазара в гр.Чирпан инцидент, при който Демирев и синовете му се нахвърлили с юмручни удари спрямо Рашо Иванов и само намесата на служител на полицията предотвратила настъпването на
по-тежки последици за последния. Непосредствено след този инцидент Ангел Демирев и синовете му решили да довършат започнатото вече в квартала им в гр. Чирпан. Въззивният съд намира за доказано по безспорен начин, че след прибирането им в квартала, единият син на “Гагарин” – Иван А., по прякор “Мечо”, се въоръжил с два пистолета, като тримата с “Гагарин” и другия му син, по прякор “Додо”, викайки и псувайки, тръгнали по улица “Кокиче” към дома на Рашо Иванов. Към тях се присъединили и внуците на Гагарин – Динко Ангелов и Ангел Алиев, съответно въоръжени с ловна пушка и пистолет. В този момент св.М. Калчев Илиев бил в дома си на ул.”Кокиче” №28 и тъкмо щял да продава на св. Методиев една овца. Като чул идващата от улицата разправия, св.Илиев излязъл да види какво се случва. В този момент св.Иван А. “Мечо”, започнал да стреля с пистолет и го прострелял в крака. Междувременно, по същото време подсъдимият М.Т.М. се прибирал с вуйчо си – св.Иван М. Димитров от с.Гита, където ходили с камиона на последния да купуват крави. Спирайки камиона до обора на подсъдимия, двамата също чули врявата на улицата, като св.Иван Димитров чул и изстрел. Подсъдимият М. пръв се затичал към улицата и, излизайки, видял как чичо му – св.М. Илиев, пада на земята, като се държи за дясното коляно. Подсъдимият видял, че внукът и големият син на “Гагарин” стрелят с пистолети, а така също видял, че другият му внук е също въоръжен с пушка. Тогава М. влязъл в дома си, взел притежаваната от него ловна пушка 12-ти калибър с неустановена марка и производство, с изписани символи “
MARS” “MAGNUM” с набит номер “2866” и я заредил с два патрона тип “бренеке”. Излизайки с пушката на улицата, подсъдимият стрелял веднъж нагоре във въздуха с цел да принуди идващите по улицата въоръжени мъже да преустановят стрелбата и втори път стрелял пак във въздуха, но под наклон, като видял, че бренекето попаднало в една от къщите. Тъй като идващите не преустановили стрелбата, М. избягал и скрил пушката в двора на съседите си. Междувременно, вуйчо му - св.Иван Димитров, се погрижил за пострадалия М. Илиев, като го откарал до Бърза помощ в гр.Чирпан. Другият подсъдим - Димитър Иванов Димитров, като видял, че “Гагарин” и близките му стрелят по улицата и като видял, че чичо му – св.М. Иванов пострадал от изстрелите, също взел ловната си пушка и изстрелял два патрона в посока към стрелящите. Междувременно, частната обвинителка А.Д. ***, а частната обвинителна Л.А. била също в дома си, съответно на ул. ”Кокиче” №40. И двете, също дочувайки разправията и виковете от улицата, излезли пред домовете си, за да видят какво се случва и застанали в непосредствена близост една до друга. През това време били произведени изстрелите от сина и внуците на “Гагарин”, от  които пострадал св.Илиев, както и от другата страна били произведени изстрелите от подсъдимия Димитър Димитров и от подсъдимия М.М.. Част от изстреляните сачми попаднали в двете частни обвинителки А. и Д., при което една от сачмите попаднала в лявото око на Л.А. и причинила постоянна слепота на същото, а попадналите в тялото на А.Д. сачми причинили трайно затруднение на движението на десния горен крайник. След  поразяването им от изстрелите, двете жени паднали на земята, а след това била потърсена спешна лекарска помощ.

При установяване на изложената фактическа обстановка, съдът не даде вяра на показанията на св. Ангел Демирев, както и на неговите близки – св.Иван А., Динко А., Ангел Димитров, Динко Ангелов и Янка Д., тъй като същите дават откъслечни показания, като пропускат да заявят за инцидента, предхождащ настоящия, на пазара в гр.Чирпан. В показанията си тези свидетели не описват в пълнота целия инцидент и действията на всеки от участниците в него, като се фокусират единствено върху появата на подсъдимия М.М. и произведените от същия изстрели непосредствено към двете жени. Съдът не дава вяра на показанията на св.А.Д. и Л.А. по същите съображения, тъй като показанията им са откъслечни и фокусирани единствено върху появата на М. и произведените към тях изстрели. От друга страна са налице противоречия между депозираните от А. и Д. показания и показанията на св.Ангел Демирев и останалите му близки досежно важни обстоятелства, свързани с инцидента – кои лица са присъствали от всяка страна, на какво разстояние са отстояли същите едни от други, както и по отношение на самите пострадали. Напротив, обясненията на подсъдимия М. са последователни и подробни, като такива са и показанията на св.М. Илиев и Иван Димитров, които ги подкрепят. От самото начало и в хода на цялото досъдебно производство подсъдимият М.М. твърди, че е изстрелял във въздуха два патрона тип “бренеке”. Особено важно е в случая, че това обстоятелство М. е заявил и пред св. Румен Козарев – полицейски служител, който е пристигнал веднага на мястото на инцидента. Нещо повече, след като М. му посочил в каква посока е стрелял, св. Козарев установил, че на посочената от подсъдимия къща има проектил от бренеке. Обстоятелството, че е стрелял с бренеке, М. е заявил пред този полицейски служител /който няма родствена връзка с нито една от страните по делото и съответно не е заинтересован от изхода на делото/ веднага след инцидента, преди още да е знаел, че пострадалите А.Д. и Л.А. са били поразени от сачми. Ето защо тези му обяснения, които е поддържал в хода на цялото наказателно производство, не могат да се ценят като израз на защитна позиция. Обясненията на М. за това, че е стрелял именно с такъв тип куршуми, се подкрепят и от протокола за оглед на местопроизшествие, при който от мястото на инцидента е иззета един брой метална частица цвят сив. /Впрочем никой от останалите двама, стреляли с ловна пушка, не твърди, че е стрелял с бренеке/. В заключението на назначената съдебно-балистична експертиза /л.106 ДП/ се сочи, че намерената при извършения оглед на местопроизшествие един брой метална частица цвят сив с размери диаметър – 18,3 мм, височина 23 мм и тегло 24,47 гр., е част от патрон 12-ти калибър за гладкоцевно оръжие – изстрелян куршум тип “бренеке” 12-ти калибър за гладкоцевно оръжие. Към изложеното следва да се добави още, че освен изстреляните два броя ловни патрони с куршуми тип бренеке, подсъдимият М. е притежавал още два броя ловни патрони с куршуми тип бренеке, за което е признат за виновен с настоящата присъда.

 

При така установеното се налага по категоричен начин изводът, че уврежданията на частните обвинителки и граждански ищци А.Д. и Л.А. не са причинени от произведените от подсъдимия М.Т.М. изстрели, тъй като са причинени от куршуми, снарядени със сачми, докато  подсъдимият М. е изстрелял два куршума тип бренеке. Ето защо въззивният съд намира, че деянието по отношение на всяка от пострадалите не е извършено от подсъдимия, поради което същият следва да бъде признат за невинен и оправдан по повдигнатите обвинения съответно по чл.131 ал.1 пр.1 т.9 пр.1 вр. чл.128 ал.2 пр.1 хип.1 НК и по чл.131 ал.1 пр.2 т.9 пр.1 вр. чл.129 ал.2 пр.2 хип.2 НК. Така, постановявайки горния правен резултат, първоинстанционната присъда в атакуваната си част се явява правилна и законосъобразна, поради което следва да бъде потвърдена.

Правилно и обосновано, признавайки подсъдимия М. за невинен по горните две обвинения, съдът е отхвърлил като неоснователни и предявените срещу него граждански искове за обезщетения за причинени неимуществени вреди.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.338 НПК, Окръжният съд

Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА Присъда №10/08.05.2013г., постановена по НОХД №330/2012г. по описа на Районен съд Чирпан, в частта й, с която подсъдимият М.Т.М. ЕГН **********, е признат за невинен и е оправдан по повдигнатите обвинения по чл.131 ал.1 пр.1 т.9 пр.1 вр. чл.128 ал.2 пр.1 хип.1 НК и по чл.131 ал.1 пр.2 т.9 пр.1 вр. чл.129 ал.2 пр.2 хип.2 НК и са отхвърлени като неоснователни предявените срещу него граждански искове от Л.Г.А. и А.А.Д. за обезщетения за причинени неимуществени вреди.

 

В останалата си част, като необжалвана, присъдата е влязла в законна сила.

 

Решението е окончателно.

 

                               

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1. 

 

 

                                                                                                        2.