Р Е Ш Е Н И Е

 

      187          27.11.   Година 2014              Град Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Старозагорският окръжен съд                           Първи наказателен състав

На двадесет и втори октомври                                           Година 2014

в публичното заседание в следния състав:

                                                         

Председател: КРАСИМИР РАЧЕВ

Членове: 1. СОНЯ КАМЕНОВА

                          2.ВАНЯ ТЕНЕВА

 

Секретар:  И.Г.

Прокурор:

като разгледа докладваното от съдията КРАСИМИР РАЧЕВ ВНЧХД
№ 1109 по описа за 2014 година, прие за установено следното:

 

 

Производството е на основание чл. 318, ал. 4 от НПК.

С Присъда № 33 от 25.02.2014 год., постановена по НЧХД № 370/2013 год. по описа на Казанлъшкия районен съд, първоинстанционния съд е признал подсъдимия М.К.Д. за не виновен в това, че на 25.09.2011 год. в с. Д., общ. Мъглиж в съучастие като съизвършител с подсъдимия Д.М.Д. е причинил на тъжителя Н.Д.К. ***, с ЕГН – ********** разстройство на здравето извън случаите на чл.128 и 129 от НК, изразяващо се в множество травматични отоци и кръвонасядания по кожата на главата и на лицето, охлузване на главата, охлузване, кръвонасядане и оток на горната устна на устата, кръвонасядане на лявата предмишница, порезни рани на лявата длан, поради което го е оправдал по повдигнатото срещу него с тъжбата обвинение за извършено престъпление по чл.130, ал.1 вр. с чл.20, ал.2 вр. с ал.1 от НК.

Със същата присъда първоинстанционният съд е признал подсъдимия Д.М.Д., за невиновен в това, че на 25.09.2011 год. в с. Д., общ. Мъглиж в съучастие като съизвършител с подсъдимия М.К.Д. е причинил на тъжителя Н.Д.К. ***, с ЕГН – ********** разстройство на здравето извън случаите на чл.128 и 129 от НК, изразяващо се в множество травматични отоци и кръвонасядания по кожата на главата и на лицето; охлузване на главата; охлузване, кръвонасядане и оток на горната устна на устата; кръвонасядане на лявата предмишница; порезни рани на лявата длан, поради което го е оправдал по повдигнатото срещу него с тъжбата обвинение за извършено престъпление по чл.130, ал.1 вр. с чл.20, ал.2 вр. с ал.1 от НК.

С присъдата е отхвърлен предявеният от тъжителя Н.Д.К. срещу подсъдимите М.К.Д.  и Д.М.Д. солидарно срещу двамата граждански иск за сумата от 10 000.00 /десет хиляди/ лева, представляваща обезщетение за причинените с деянието неимуществени вреди – болки и страдания от нанесени телесни увреждания - като неоснователен и недоказан.

Тъжителят Н.Д.К. е осъден да заплати на подсъдимите М.К.Д. и Д.М.Д. направените по делото разноски в размер на 500.00 лева за всеки един от тях.

Недоволен от така постановената присъда е останал частният тъжител Н.Д.К., който в законоустановения срок е депозирал жалба срещу същата. В жалбата се твърди, че присъдата на Казанлъшкия районен съд е неправилна и незаконосъобразна и постановена при наличието на съществени процесуални нарушения допуснати в хода на съдебното производство, поради което моли присъдата да бъде отменена и постановена нова, с която оправданите подсъдими да бъдат признати за виновни и наказани, гражданският иск уважен изцяло и да се присъдят направените от  него по делото разноски.

В съдебно заседание частният тъжител Н.Д.К. поддържа жалбата и направените в нея искания.

В съдебно заседание подсъдимите М.К.Д. и Д.М.Д. лично и чрез защитника си адв. Н.Н. вземат становище, че са доволни от присъдата на първоинстанционния съд и молят същата да бъде потвърдена изцяло.

След като взе предвид становищата на страните и цялостна служебна проверка на НЧХ дело № 370/2013 год. по описа на Казанлъшкия районен съд, съгласно изискванията на чл. 314, ал. 1 от НПК настоящата инстанция стигна до извода, че жалбата е неоснователна.

 

Казанлъшкият районен съд в мотивите към обжалвания съдебен акт е обсъдил поотделно и в тяхната съвкупност всички събрани в хода на производството гласни и писмени доказателства и правилно е приел, че в своята съвкупност същите не обосновават обвинението и несъмнено водят до направения от съда извод за не виновност на подсъдимите М.К.Д. и Д.М.Д. в извършване на престъпното деяние, за което са обвинени, като основателно е взел предвид следните съображения:

Тъжителят и двамата подсъдими живеят в с. Д., общ. Мъглиж. На 24/25.09.2011 г., около полунощ, тъжителят К., след като приключил работата с животните в дома си, решил да посети питейно заведение в центъра на селото и тръгнал натам. Пристигайки там, заварил отвън на масите пред заведението да седят доста хора, между които и подсъдимите М.К.Д. и Д.М.Д.. Подсъдимият Д., седейки, подал ръка на тъжителя К. да го поздрави, при което тъжителят му казал "Искаш да ме хванеш за онази работа ли?" и влязъл в заведението. Взел си отвътре цигари и една бира и отново излязъл навън. Седнал на една маса, но продължил да отправя реплики към двамата подсъдими като им казал, че са за Индия и да си вървят там, и че стават за сапун. Тъжителят бил много афектиран и видимо употребил алкохол. Подсъдимите не му обръщали внимание, за да не си развалят вечерта, но тъжителят станал от масата и се засилил към подсъдимите. Подс. Д. станал, протегнал двете си ръце към тъжителя, за да се предпази, и го подпрял с тях, при което тъжителят се олюлял, а после отново седнал на масата си. Присъстващи от другите маси му казвали да спре. Тъжителят обаче в един момент пак се изправил, взел един стол и тръгнал с него срещу подсъдимия Д., но закачил крака си на масата, препънал се и паднал заедно с масата на земята върху натрошените стъкла от бутилки, при което получил порезни рани на лявата си длан. В този момент св. Й. взел стола, св.Г. хванал тъжителя за ръката и така преустановили по-нататъшното развитие на инцидента. Тъжителят обаче взел друг стол, слязъл от верандата и с този стол ударил лекия автомобил на подс. Д., при което изкривил задния калник и счупил задния стоп и мигачите. Свидетелите Й. и Г. отново се намесили и разговаряли с тъжителя да не се случват повече такива неща. Тъжителят К. тръгнал към парка, но след малко пак се върнал с две павета в ръка. Свидетелите Й. и Г. взели паветата от ръцете му и го изпратили да си отива. На следващия ден сутринта се установило, че тъжителят К. има много наранявания по себе си. Още същата нощ - след полунощ, като се прибрал в дома си, го видял свидетелят М., който същата нощ останал да пренощува в дома на тъжителя, тъй като свидетелят е от гр. Трявна и предишната вечер помагал на тъжителя да прибере реколтата от ябълки. Тъжителят имал травми по лицето и заявил, че са го били едни момчета в барчето. Св. М. закарал тъжителят в гр. Стара Загора за освидетелствуването му в катедра “Съдебна медицина", след което го върнал в с. Д. По случая била извършена полицейска проверка като на 25.09.2011 г. през деня подсъдимите дали писмени обяснения пред полицейския служител св. К.К., който счел, че няма данни за извършено престъпление и приключил проверката.

От заключението на назначената по делото съдебно-медицинска експертиза по писмени данни № 397/2013 се установява при прегледа от съдебен лекар в 11 ч. на 25.09.2011 г., че на тъжителя К. са регистрирани следните травматични увреждания:

-в предните отдели на теменната област на главата, срединно - оток и червеникаво кръвонасядане с размери 3/2 см., с охлузване с червеникаво дъно под нивото на околната кожа и размери 1/0,3 см.

-в тилната област двустранно травматични болезнени отоци с диаметър по 2,5 см.

-в челната област на главата в лявата му половина червеникаво синкаво кръвонасядане с размери 3/1 см.

-клепачите на двете очи мораво синкаво кръвонасядане

-в основата на носа оток и две червеникави кръвонасядания

-в областта на дясната буза, висулката на дясната ушна мида и областта зад нея оток и мораво червеникаво кръвонасядане на обща площ 4/5 см.

-по кожната повърхност на горната устна в ляво драскотина с червеникаво дъно под нивото на околната кожа с дължина 1 см.

-по лигавичната повърхност на горната устна на устата в ляво-овално мораво кръвонасядане с диаметър 1 см.

-в областта на лявата скула и пред нея-кръвонасядане с размери 5/4 см.

-по задно-вътрешната повърхност на лявата мишница в средната и трета-овално моравочервеникаво кръвонасядане с размери 7/5 см.

-по дланната повърхност на лява ръка в областта на малката и голямата възглавничка-общо пет на брой повърхностни цепковидни рани с гладки, неохлузени и не кръвонаседнали ръбове с дължини 0,4 см.до 1,3 см.

Към изобразените на схемата увреждания следва да се прибави и едно кръвонасядане в устата.

Механизмът на получаване на тези телесни увреждания е от действие на тъпи твърди предмети. Разположението им в пет различни анатомични повърхности е признак, който изключва по категоричен начин вероятността уврежданията да са получени от еднократно или двукратно падане. Тези увреждания е възможно да са причинени от удари с ръце, ритници, блъскане, дърпане, стискане, събаряне върху предмети и/или терена. Не е възможно да са причинени от: допир, докосване, откат, подпиране, леко бутане, протягане на ръце, повишаване на тон, разправия, вземане на стол. Уврежданията са разположени в пет анатомични повърхности -теменната област /която не е достъпна при падане върху терена/; тилната област на главата; клепачите, носа, лява челна област, лявата скула и устните на устата; дясната буза, ушна висулка и задушна област /тази анатомична повърхност не може да се травмира заедно с предните три посочени анатомични повърхности/ и вътрешно-задната повърхност на лявата мишница.

Порезните рани са причинени от действието на предмети с режещи ръбове, каквито са парчета счупени стъкла. Ръката е подвижен орган и нараняването и може да се случи при увреждането на някоя от останалите анатомични повърхности.

Възстановяването на посочените травматични увреждания не надхвърля 2-3 седмици, ако няма усложнения. Данни за възникнали усложнения няма. Причинено е разстройство на здравето извън случаите на чл. 128 и чл. 129 от НК.

Описаната фактическа обстановка е установена от показанията на свидетелите Й., Л., Х., Г., К., С., К., К., М., А., Д., Б., експертно заключение, материали от приложената по делото преписка вх.№ 3812/2011 г. пo описа на РП Казанлък, които доказателства, правилно преценени поотделно и в тяхната съвкупност, кореспондират помежду си, както и с обясненията на подсъдимите, дадени в хода на съдебното следствие и всички те не кореспондират по никакъв начин с фактическата обстановка описана в тъжбата, както правилно е приел и първоинстанционният съд.

По делото безспорно е установено, че на цитираната в тъжбата дата на тъжителят К. е бил нанесен побой и то приблизително по същото време, по което твърди в тъжбата, но правилно първоинстанционният съд е приел, че събраните по делото доказателства сочат, че този побой не е нанесен от подсъдимите Д. и Д. и не е нанесен на мястото, на което се твърди в тъжбата. Това е и правилният извод, който прави съда от анализа на събраните доказателства, че двамата подсъдими следва да бъдат признати за невиновни и оправдани по така повдигнатото им обвинение на основание чл. 304, предл. второ и чл. 303, ал. 1 и ал. 2 от НПК.

Предвид изложеното съдът правилно е приел, че подсъдимите Д. и Д. от обективна и от субективна страна не са осъществили изпълнителното деяние на престъплението по чл. 130, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК, каквото обвинение им е повдигнато с тъжбата. От обективна и от субективна страна те не са реализирали изпълнителното деяние “причини другиму разстройство на здравето извън случаите по чл. 128 и 129 от НК".

След като деянието не е извършено от подсъдимите от неговата обективна страна, то не е извършено и от субективна страна.

Предвид изложеното подсъдимите на основание чл. 304, предл. второ от НПК следва да бъдат признати за невиновни по повдигнатото им с тъжбата обвинение и оправдани.

Съответно следва да бъде отхвърлен като неоснователен предявения от тъжителя Н.К. срещу подсъдимите Д. и Д. солидарно граждански иск за сумата от 10 000 лева, представляващ обезщетение за причинени с деянието неимуществени вреди - болка и страдания от нанесени телесни увреждания. След като подсъдимите Д. и Д. не са извършили престъплението, в което са обвинени, липсват и причинени от тях вреди, които да бъдат предмет на обезщетение съгласно чл. 45 от ЗЗД.

 

С оглед гореизложените съображения и тъй като настоящият съдебен състав не констатира допуснати от районния съд съществени нарушения на материалния и процесуалния закон, които биха могли да доведат до отмяна или изменение на постановената присъда, то същата следва да бъде потвърдена изцяло.

 

Водим от горното и на основание чл. 338 от НПК, съдът

 

Р   Е   Ш   И:

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло Присъда № 33 от 25.02.2014 год., постановена по НЧХД № 370/2013 год. по описа на Казанлъшкия районен съд, като правилна и законосъобразна.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

        ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                                                           2.