Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 97                                     26.06.2014 година             град Стара Загора

 

Старозагорски окръжен съд,    наказателно    отделение,   първи състав, в  открито заседание на осемнадесети юни, две хиляди и  четиринадесета  година, в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОНЬО ТОНЕВ

ЧЛЕНОВЕ: СОНЯ КАМЕНОВА

ВАНЯ ТЕНЕВА

 

СЕКРЕТАР: И.Г.

ПРОКУРОР:  ЮЛИАНА СТАНЕВА

                

като разгледа докладваното от съдия КАМЕНОВА   ВНОХД № 1117 по описа за 2014  година,  за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по глава ХХІ на НПК.

 

С Присъда № 224/12.12.2013 г., постановена по НОХД № 39/2013 г. по описа на Районен съд – Стара Загора, подсъдимият Б.С.Ю.,, ЕГН ********** е признат за виновен в това, че в периода от 30.03.2010 г. до 09.04.2010 г., в град Стара Загора, чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот, отнел чужди движими вещи –  един брой монета злато „Наполеон 20 франка”, на стойност - 260 лева; два броя  монети от злато „Американски орел ½ унция”, всяка на стойност - 645 лева, общо на стойност – 1290 лева; два броя монети от злато „Американски орел 1/10 унция”, всяка на стойност – 165 лева, общо на стойност 330 лева; един брой монета от злато „Американски орел ¼ унция”, на стойност 340 лева; един брой монета от злато „Виенска Филхармония 1/10 унция”, на стойност 165 лева; два броя монети от  злато „Китайска Панда” 1/10 унция, всяка на стойност 180 лева, общо на стойност 360 лева; един брой монета от злато „Китайска Панда” ¼ унция, на стойност 370 лева; два броя монети от злато „Австралийско кенгуру” ¼ унция, всяка на стойност 350 лева , общо на стойност 700 лева; два броя монети от злато „Австралийско кенгуру” 1/10 унция, всяка на стойност 165 лева, общо на стойност 330 лева;  два броя монети от  злато „Кленов лист”1/4 унция, всяка на стойност 340 лева, на обща стойност 680 лева; един брой  монета от злато „Виенска Филхармония” ¼ унция, на стойност 330 лева;  един брой монета от сребро „Св. Валентин”, на стойност 62,50 лева; един брой  монета от сребро ”Ретро автомобили от 30-те години”, на стойност 241,67 лева;  един брой монета от сребро ”Птици от островите Фиджи”, на стойност 241,66 лева; два броя Кюлче-медальони „Сребро с розови кристали”, всеки на стойност 54,17 лева, на обща стойност 108,34 лева; 7 броя монети от сребро, всяка на стойност 40лева, на обща стойност 280 лева; един брой газов  пистолет  м. „Магнум”, на стойност 71,25 лева; един брой обезопасен боен пистолет м. „ТТ”, на стойност 190 лева; Златно колие, с плетеница тип „Плетени листенца”, брошка под формата на цвете с четири листа, с тегло   14  грама,   14  карата, на стойност  510,16 лева; един  брой дамски  парфюм  м. „Лапрос”  100 мл, на стойност 30,40 лева;  един брой дамски парфюм  м. „Джапуре” 100 мл, на стойност 36 лева;  един брой мъжки парфюм „Клиникое хепи”  50 мл,на стойност 50,40 лева, един брой мъжки парфюм „Един милион”  150 мл. на стойност 80 лева; един брой мъжки парфюм „Парадокс”  50 мл, на стойност 26,40 лева; един брой мъжки парфюм „ Лакосте” 150 мл, на стойност 68,80 лева; мъжки колан от естествена кожа с неустановена марка, на стойност 24 лева; един чифт мъжки черни оригинални маратонки  м.„ Пума Дукати” № 44, на стойност 124 лева; един брой мъжки  часовник  м. „Касио”, на стойност  40 лева; един брой мъжки часовник марка „Фусил”, на стойност 80 лева,  на обща стойност – 7420,59 лева, собственост на Н.Г.М., ЕГН **********, както и на дамски прашки 400 броя, всеки по 2,50 лева, общо на стойност 1000 лева; дамски бикини 100 броя, всеки по 3,00 лева, общо на стойност 300 лева; дамски бодита 40 броя, всеки по 5,00 лева, общо на стойност 200 лева и дамски корсажи 20 броя, всеки по 4,50 лева, общо на стойност 90 лева, на обща стойност – 1590,00 лева, собственост на „****” ЕООД - Ст.Загора с управител Н.М., всички вещи на обща стойност – 9010,59 лева от владението на Н.Г.М. и МОЛ на ”****” ЕООД град Стара Загора, без негово съгласие и  с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на опасен рецидив, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.2, предл. първо във връзка с чл.195, ал.1, т.3 във връзка с чл.194, ал.1 във връзка с чл.29, ал.1 б.„а” и б.”б” във връзка с чл.54 от НК е осъден на шест години лишаване от свобода, при първоначален “строг” режим в затворническо общежитие от закрит тип, като е оправдан по повдигнатото обвинение за стойността над 9010.59 лв. до размера от 9 950.50 лева.

На основание чл.25 във връзка с чл.23 от НК е  постановено кумулиране така наложеното наказание  от шест години лишаване от свобода  с наказанията, наложени по НОХД № 1742/2012 г. по описа на Районен съд – Стара Загора в размер на една година и шест месеца лишаване от свобода и по НОХД №  858/2012 г. по описа на Районен съд – Кърджали, в размер на осем месеца лишаване от свобода, като е определено едно общо наказание, най-тежкото от тях – шест години лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален “строг” режим в затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл.25, ал.2 от НК е  постановено приспадане на изтърпяната част от наказанието, определено по горепосочените присъди.

На основание чл.59 от НК е  постановено приспадане на времето, през което по отношение на Б.С.Ю. е била наложена мярка за неотклонение “задържане под стража”, считано от 17.06.2012 г. до 28.08.2012 г.

Подсъдимият Б.С.Ю. е осъден да заплати направените съдебни и деловодни разноски в размер на 321.60 лв.

 

В срока по чл.319 от НПК горепосочената присъда е обжалвана пред Окръжен съд – Стара Загора от подсъдимия Б.С.Ю.. 

Оплакването в жалбата е, че  осъдителната присъдата е неправилна, тъй като  събраните по делото доказателства не позволявали направата на категоричен извод подсъдимият да е извършил престъплението по повдигнатото срещу му обвинение.

ИСКАНЕТО във въззивната жалба е присъдата да бъде отменена и  да бъде постановена нова, с която подсъдимият Б.С.Ю.  да бъде признат за невинен и оправдан по повдигнатото срещу му обвинение. 

 

Окръжна прокуратура – Стара Загора застъпва становището, че не са налице основания за отмяна или изменение на обжалваната присъда, поради което същата следва да бъде потвърдена.

 

Окръжен съд – Стара Загора, след като извърши цялостна служебна проверка на обжалваната присъда – съгласно чл.314 от НПК,  както и  по оплакванията във въззивната жалба, прие следното:

 

Приетите  от първоинстанционния съд факти се основават на събраните и проверени доказателствени източници, при  спазване изискванията на процесуалния закон, преценени поотделно в тяхната взаимовръзка и съвкупност и в съответствие с правилата на формалната логика.  Тъй като въззивният съд възприема напълно фактическите положения, приети от районния съд, в настоящия съдебен акт не е необходимо да бъдат преповтаряни.

Оплакването в жалбата за необоснованост на решаващите изводи на  първоинстанционния съд е неоснователно.

По делото е безспорно установено, а и няма спор, че непосредствено преди извършване на кражбата от жилището на пострадалия Н.Г.М., подсъдимият Б.С.Ю. е имал достъп до същото. Подсъдимият е знаел, че в жилището има две метални каси. Лично е участвал в пренасянето на по-малката от тях от друг имот  на пострадалия в този,  обект на кражбата. Знаел е и, че в тази каса свидетелят Н.Г.М. държи ценности – по правило, свидетелят съхранявал в посочената каса пари, в евро валута, които обаче преди да влезе на болнично лечение, внесъл в банка. Освен това, подсъдимият Б.С.Ю.  бил в апартамента ***,  когато свидетелят Н.Г.М.  поставил в касата колекцията си от юбилейни монети. Най-после, подсъдимият знаел и че пострадалият Н.Г.М. търпи болнично лечение, съответно  - че апартаментът на ул. “***” № *** в град Стара Загора е необитаем, тъй като няколко дни преди периода, през който е установено, че е извършена кражбата (30.03.2010 г. – 09.04.2010 г.), разговарял с пострадалия по телефона и разбрал, че е в болница.

Горепосочените обстоятелства се установяват от обясненията на подсъдимия, съпоставени с показанията на пострадалия Н.Г.М. (като несъмнено  показанията на посочения свидетел от досъдебното производство, приобщени към доказателствата по делото на основание чл.281, ал.5 във връзка с ал.1, т.2, предложение второ от НПК, поради това, че са дадени след извършване на деянието, са по-детайлни и точни), както и с показанията на свидетелката К.Д.М. – майка на свидетеля Н.Г.М..  

От показанията на свидетелката Л.И.М., дадени в хода на съдебното следствие и в хода на досъдебното производство – л.42 ДП, приобщени към доказателствата по делото на основание чл.281, ал.4 във връзка с ал.1, т.2, предложение второ от НПК, които свидетелката заявява, че поддържа и които, като  дадени най-близко по време до деянието,  се явяват  най-детайлни и обективни, се  установява, че в началото на м.април 2010 г. – период от време съответстващ с времето на извършване на деянието по повдигнатото обвинение, подсъдимият подарил на свидетелката една юбилейна монета, по-късно предадена от същата в Полицията с Протокол за доброволно предаване от 11.05.2010 г. – л.44 ДП. Тази монета в последствие е разпозната от пострадалия Н.Г.М. като една от 29-те юбилейни монети, откраднати от жилището му  – сребърна, с номинал 2 долара, с надпис върху едната страна “Two dollars 2007 Elizabet ll Fiji” и такъв върху другата “Birds of the Fiji island – 1 oz 999 Silver”. Освен това, при подаряването на посочената монета свидетелката Л.И.М. забелязала, че освен нея, подсъдимият има още около десет, по-особени от обикновените, различни монети, със специфични изображения,  със златист или сребрист цвят.  Именно по повод въпроса на свидетелката какви са тези монети, подсъдимият й подарил една от тях - посочената сребърна юбилейна монета.

Подсъдимият Б.С.Ю. няма правдоподобно обяснение относно произхода на монетата, подарена от него на свидетелката Л.И.М., явяваща се част от вещите, предмет на кражбата от дома на Н.Г.М.. Становището на същия, че е придобил тази монета, заедно с други три такива или общо четири еднакви монети, чрез кражба, извършена през м.януари 2010 г. в с.П., се опровергава на първо място – от показанията на свидетелката Л.И.М., които позволяват да бъде направен извод, че подсъдимият, в деня, в който й е подарил юбилейната монета, е притежавал много повече от четири юбилейни монети и то различни по вид, златни и сребърни (описание, съответстващо на монетите от колекцията на пострадалия)  и на второ място – от съдържанието на изисканата Присъда № 131/25.10.2012 г. по НОХД № 858/2012 г. на Районен съд – Кърджали, видно от която е, че кражбата, извършена от Б.С.Ю. ***, няма за предмет юбилейни монети.

Защитата не оспорва резултата от одорологическо изследване, обективиран в Протокол  № 21/12.12.2012 г. – л.132 ДП, относно това, че миризмата, иззета с Протокол за изземване на следи от миризми № 0004031/14.04.2010 г. (прикрепен към протокола за оглед на местопроизшествие, л.4 ДП)  от два колана за халат (с тях е бил овързан, приготвен за изнасяне от жилището  плазменият телевизор на пострадалия) е идентична с мирисовия материал на подсъдимия, иззет с Протокол за изследване на следи от миризми № 0004302/07.12.2012 г. – л.135 ДП.  Обяснение за посочения резултат защитата има в обстоятелството, че подсъдимият е ползвал банята в жилището на пострадалия, обект на кражбата, което обяснение е точно толкова правдоподобно, колкото и възможността мирисовите следи да са оставени при подготвяне на телевизора за изнасяне от жилището. Без да е възможно да бъде отдаден приоритет на една от хипотезите, при които е логично да са оставени мирисовите следи,  внимание заслужава друго обстоятелство. А именно това, че начинът по който е бил увит и овързан телевизорът, приготвен за изнасяне от жилището, показва, че деецът е действал в сравнително спокойна атмосфера, без да се е опасявал, че ще бъде изненадан от собственика на апартамента. А както вече се посочи по-горе, подсъдимият Б.С.Ю. е знаел, че  единственият обитател на жилището, обект на кражбата - пострадалият Н.Г.М.,  търпи болнично лечение.

Друга от защитните версии на подсъдимия  - проверката на която  от районния съд е наложила неколкократно отлагане на делото  - е, че  през периода на извършване на деянието (30.03.2010 г. – 09.04.2010 г.) е бил в Затвора на град Комотини, Република  Гърция. Чрез справка от посоченото пенитенциарно  заведение – л.124, нохд – се установява, че началната дата на задържане на подсъдимия Б.С.Ю. в Република Гърция е била 14.06.2010 г., което обстоятелство определя неистинността и на тази от версиите на подсъдимия.

Гореизложените обстоятелства в съвкупността си уличават подсъдимия като извършител на престъплението, за което е предаден на съд.

 

При установените факти по делото, материалният закон е приложен правилно.

Начинът на проникване в апартамент № * на ул.”***” № ***, ет.* – чрез взломяване на вратата на балкона към жилището, определя квалификацията на извършената кражба  по чл.195, ал.1, т.3 от НК.

От съдържащата се на л.32 нохд Справка за съдимост и на л.46 ДП Справка от ГД “Изпълнение на наказанията” се установява, че подсъдимият е извършил кражбата от дома на свидетеля Н.Г.М. в срока по чл.30, ал.1, предложение първо от НК, след като:

-на 18.07.2007 г. е бил освободен от Затвора – град Пазарджик, където е търпял наказание от една година и шест месеца лишаване от свобода, определено като общо на основание чл.23 – 25 от НК и увеличено на основание чл.24 от НК по присъди по НОХД № 319/2001 г., НОХД № 265/2001 г., НОХД № 370/2001 г., НОХД № 691/2005 г., всички по описа на Районен съд – Кърджали и всички за престъпления по Раздел І, на Глава V – Престъпления против собствеността от НК;

-на 18.12.2009 г. е бил освободен от Затвора – град Пазарджик, където е търпял наказание от две години и пет месеца лишаване от свобода, определено като общо на основание чл. 23 – 25 от НК по НОХД № 298/2008 г. на Районен съд – Хасково и НОХД № 1034/2008 г. на Районен съд – Кърджали, и двете присъди постановени за кражби, извършени от подсъдимия.

Гореизложените обстоятелства от съдебното минало на подсъдимия определят извършената от него кражба като такава при условията на опасен рецидив по чл.29, ал.1, б.”а” и б.”б” от НК.

 

За извършеното от подсъдимия Б.С.Ю. престъпление по чл.196, ал.1, т.2 във връзка с чл.195, ал.1, т.3 във връзка с чл.194, ал.1 във връзка с чл.29, ал.1, б.”а” и б.”б” от НК първоинстанционният съд е наложил наказание от шест години лишаване от свобода.

Наложеното на подсъдимия наказание – под средния размер на предвиденото в закона – не е несправедливо. Същото е съобразено с високата степен на обществена опасност на конкретното престъпно деяние, обусловена от стойността на имуществото предмет на престъплението и  от  особената наглост, проявена при извършването му с оглед на това, че обект на посегателството е имущество на лице, оказало помощ на подсъдимия след  излизането му от затвора;  с високата степен на обществена опасност на подсъдимия като деец предвид множеството му осъждания, извън тези, определящи правната квалификация на извършеното от него престъпление като такова при условията на опасен рецидив; с данните относно семейното, материално и имотно състояние на подсъдимия (декларация, л.110 ДП).

 

Тъй като престъплението по постановената присъда и  престъпленията по НОХД № 1742/2012 г. по описа на Районен съд – Стара Загора и по НОХД №  858/2012 г. по описа на Районен съд – Кърджали, са осъществени от подсъдимия в условията на реална съвкупност, правилно на основание чл.25, ал.1 във връзка с чл.23, ал.1 от НК, първоинстанционният съд  е определил  общо наказание по  трите  дела в размер на най – тежкото от тях – лишаване от свобода за срок от шест  години, което подсъдимият  Б.С.Ю. да изтърпи   - съдебното минало на подсъдимия изключва приложението на чл.66, ал.1 от НК и  определя като правилна преценката на първоинстанционния съд  на въпросите  по чл.57, ал.1 от ЗИНЗС -   при първоначален “строг” режим в затворническо заведение от закрит тип на основание чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС.

След решаване на въпросите по чл.23-25 от НК, съдът  е следвало  да се произнесе и относно приложението на чл.24 от НК.  Първоинстанционният съд не е изложил мотиви относно предоставената от закона възможност за увеличаване размера на определеното общо наказание, но в конкретния случай,  поради отсъствието на протест, с липсата на мотиви по  горепосочения  въпрос не е допуснато съществено процесуално нарушение по смисъла на чл.348, ал.3, т.2, предложение първо  от НПК.

 

Поради всичко гореизложено и тъй като не се установиха  основания за  отмяна или изменение на обжалваната  присъда, същата  на основание чл.338 от НПК  следва да бъде потвърдена.

 

Водим от гореизложеното, Окръжен съд – Стара Загора

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА  Присъда № 224/12.12.2013 г., постановена по НОХД № 39/2013 г. по описа на Районен съд – Стара Загора.

 

Решението не подлежи на жалба и/или протест.

 

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                            ЧЛЕНОВЕ:

 

                                                            1.

 

                                                            2.