30 25.06.2015 .

 

 

, , , , :

:

: ....

 

: ..

:

 


197 2015 ,

 

:

 

..., **********, , 08.12.2014 ., ., . , , .26, .1 , .29, .1, . , , , , :

- 06.30 , ** ."****", , , , , 29.30 , ."Samsung" (") - 78.30 ( 30 .), ... ***;

- 22.00 , ."***", , , , 1500.00 , 394.32 , 400.00 , .I phone 5 (***), . "LG" ( ) - 1554.92 ( 92 .) ... ***,

1633.22 ( 22 .), .199, .1, .4 .198, .1 .29, .1, . .26, .1 .58, .1 .36 , .60, .1 .61, .2 .

 

.59, .1 ... - , .72, .1, .1 , 09.12.2014 . .

 

.189 ... - 65.00 . ( ) , .

 

iggi ̔, "ripl", "ril" ....

 

120.00 . . .., **********,***.

 

/ 15 .

 

 

:

 

:

 

1.

 

2.