Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 119/25.06.2015  год. Град Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Старозагорският окръжен съд                   Първи наказателен състав

На двадесет и седми май                           Година 2015

в публичното заседание в следния състав:

                                                                        

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ

ЧЛЕНОВЕ:1 СПАСЕНА ДРАГОТИНОВА

                                                                          2. КРАСИМИР РАЧЕВ

 

СЕКРЕТАР: М.Т.

ПРОКУРОР: РАДОСТИН РАХНЕВ

като разгледа докладваното от съдията КРАСИМИР РАЧЕВ ВНОХ дело № 1108 по описа за 2015 година, прие за установено следното:

 

Производството е на основание чл. 318, ал. 1 от НПК.

С Присъда № 10/19.03.2015 год., постановена по НОХД № 38/2015 год. по описа на Районен съд – Р., първоинстанционният съд е признал подсъдимия И.Д.Д. за ВИНОВЕН в това, че на 13.01.2015 год. в гр. Р., отнел чужди движими вещи: 1 брой портфейл от естествена кожа; 2 броя дебитни карти „Виза Електрон” и „Мастеркард” на Банка ДСК; 1 брой лична карта; 1 брой лаптоп „Леново R 400”; 1 брой фотоапарат „Nikon COOLPIX S2700”; 1 брой банкнота от 20 евро и 397 лева, всичко на обща стойност 821.12 лева, от владението на П.И.С. от гр. Р., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата е извършена в условията на опасен рецидив, поради което и на основание чл. 196, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 29, ал. 1, б. "а", във вр. с чл. 58а от НК е бил осъден на 2 /две/ години лишаване от свобода, което да се изтърпи при първоначален „строг” режим в затвор.

На основание чл. 59, ал. 1 от НК е било приспаднато от така определеното наказание, времето през което подсъдимия И.Д.Д. е бил с мярка за неотклонение задържане под стража, считано от 15.01.2015 год. до влизане на присъдата в законна сила.

Със същата присъда е постановено приложените по делото веществени доказателства – 1 брои мобилен телефон марка „Самсунг” с IMEI: ****** в комплект със СИМ карта, след минаване нуждата от тях да бъдат върнати на собственика.

На основание чл. 53 от НК е отнета в полза на държавата приложената по делото като веществено доказателство – 1 броя ПВЦ бутилка от студен чай „Nestea” от 500 мл., като е постановено, след минаване нуждата от него, да бъде унищожено по съответния ред.

Подсъдимият И.Д.Д. е бил осъден да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР – Стара Загора направените разноски по досъдебното производство в размер на 89.37 лв.

Недоволен от така постановената присъда е останал подсъдимия И.Д.Д., които в законно установеният срок е обжалвал същата. В жалбата се твърди, че атакуваната присъда е несправедлива. Счита, че при постановяване на същата първоинстанционният съд неправилно е взел предвид предишните му осъждания и в резултат на това е определил прекалено тежко наказание.

Моли съдът първоинстанционната присъда да бъде изменена, като му бъде наложено по – леко наказание.

В съдебно заседание представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора взема становище, че атакуваната присъда е правилна и законосъобразна, поради което предлага същата да бъде потвърдена.

В съдебно заседание пред настоящата инстанция подсъдимият И.Д.Д. лично и чрез служебния си защитник си адв. С.К. поддържат жалбата и направените в нея искания.

След като взе предвид становищата на страните и цялостна служебна проверка на НОХ дело № 38/2015 год. по описа на Радневския районен съд, съгласно изискванията на чл. 314, ал. 1 от НПК настоящата инстанция стигна до извода, че жалбата е неоснователна.

За да постанови обжалваната присъда, спрямо подсъдимия И.Д.Д. по повдигнатото му обвинение, районният съд е приел за установена следните фактическа обстановка:

Подсъдимият Д. живее в гр. К. Около седмица преди 13.01.2015 год. пристигнал в гр. Р. на гости при свои роднини от кв. „К.". На 12.01.2015 год. около 18.00 часа, подсъдимият Д. отишъл с приятели да се почерпят в кафе - ресторант „Ванеса", в гр. Р.. Измежду приятелите му бил и св. Г.С.И., а в заведението подсъдимият се запознал със св. Д.Р.Д.. Около 2.00 часа през нощта, на 13.01.2015 год., подсъдимият Д. със св. И. и Д. си тръгнали от заведението и отишли в дома на последната в гр. Р., ул. ***. От апартамента подсъдимият Д. си тръгнал заедно със св. И. около 4.00 часа и като се прибрали в кв. „Кантона" се разделили. Тогава подсъдимият установил, че си е забравил мобилния телефон в дома на св. Д.. Отишъл да извика И., за да отидат да го вземат, но последният му отказал да го придружи. Затова подсъдимият Д. тръгнал самичък към апартамента на св. Д.. Успял да намери входа на жилищния блок, но вместо на първия етаж се качил на втория, където непосредствено над апартамента на св. Д. живял пострадалия П.И.С.. Тъй като същата вечер пострадалия С. забравил да заключи вратата на апартамента си, Д. безпрепятствено влезнал в него, но влизайки в кухнята установил, че е объркал апартамента. Вместо да го напусне, подсъдимият Д. решил да открадне намиращите се на масата черен кожен портфейл от естествена кожа със сумата от 397 лв., 20 евро, 2 бр. дебитни карти „виза електрон" и „мастеркард" на банка ДСК и 1 бр. лична карта, 1 бр. лаптоп „Леново К.400" и 1 бр. фотоапарат „Никон СООLРIХ S2700". Преди да напусне апартамента, подсъдимият Д. забравил на масата в кухнята бутилка със студен чай „Nestea" от 500 мл., която носел със себе си. След като си тръгнал с откраднатите вещи от дома на пострадалия С., подсъдимият се прибрал в къщата на братовчед си в кв. „Кантона", извадил от портфейла паричните суми от 397 лв. и 20 евро, а портфейлът с намиращите се в него лична карта и 2 бр. дебитни карти изгорил в печката. След това отишъл на автогарата, където се качил на микробус за гр. Г., а от там с такси се придвижил до гр. Стара Загора. Купил си билет за Германия и отишъл в кв. „Лозенец", за да продаде откраднатите вещи. Подсъдимият продал лаптопа на св. К.А. за сумата от 35 лв., а фотоапарата на св. А.Ю. за сумата от 20 лв.

На откритата в апартамента на пострадалия бутилка студен чай „Nestea", намерена на местопрестъплението, е установена дактилоскопна следа съвпадаща с папиларните линии на левия среден пръст на пострадалия Д. /съгласно заключението на изготвената по делото съдебно – дактилоскопна експертиза/.

Общата стойност на отнетите от подсъдимия вещи и парични суми възлиза в размер на 821.12 лв. /съгласно заключението на изготвената по делото съдебно – оценителна експертиза/.

От приложената по делото справка за съдимост на подсъдимия Д. е видно, че е осъждан, както следва:

1.С присъда от 21.08.1997 год. по НОХД № 330/1997 год. по описа на Военен съд - Пловдив, за извършено на 13.03.1997 год. престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 5 от НК.

2.С присъда от 21.10.1998 год. по НОХД № 716/1997 год. по описа на РС - Казанлък, за извършено на 03.01.1996 год. престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 и т. 5 от НК.

3.По НОХД № 688/1996 год. по описа на РС - Казанлък е признат за виновен за извършено на 14.02.1996 год. престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 5 от НК.

4.С присъда от 21.01.2003 год. по НОХД № 706/2012 год. по описа на ОС - Стара Загора, за извършено на 15.06.2002 год. престъпление по чл. 124, ал. 1, предл. 1 от НК.

5.С присъда от 16.11.2004 год. по НОХД № 386/2004 год. по описа на РС - Казанлък, за извършено от пролетта на 2002 год. до 01.07.2002 год. престъпление по чл. 339, ал. 1 от НК.

6.С присъда от 02.07.2010 год. по НОХД № 165/2010 год. на по описа на РС - Р., за извършено на 25/26.02.2010 год. престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1, във вр. с чл.194, ал. 1, във вр. с чл. 29. ал. 1, б. “а” и б. „б" от НК.

7.С присъда от 12.07.2010 год. по НОХД № 177/2010 год. по описа на РС - Р., за извършено на 23/24.02.2010 год. престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2 във вр. с чл.195, ал. 1, т. 3, т. 4 и 5, във вр. с чл. 194, ал.1 от НК.

8.С определение за одобряване на постигнато споразумение от 04.11.2010 год. по НОХД № 265/2010 год. по описа на РС - Харманли, за извършено в периода от 16.01.2010 год. до 06.02.2010 год. престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 195, ал. 1, т. 3 и 5, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1 и чл. 29, ал. 1, б. “а" от НК.

9.С определение за одобряване на постигнато споразумение от 30.11.2010 год. по НОХД № 309/2010 год. по описа на РС - Р., за извършено на 24.02.2010г. престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2 във вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 и т. 5 във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 29, ал. 1, б. „а" НК.

10.С присъда от 06.07.2011год. по НОХД № 1111/2011 год. на РС - Стара Загора, за извършено на 09/10.05.2010 год. престъпление по чл.196, ал. 1, т. 2 във вр. с чл.195, ал.1, т. 3 и т. 5 във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 29, ал. 1, б. “а" от НК.

При така установената фактическа обстановка, която предвид доказателствата по делото, напълно се възприема и от настоящата инстанция, първоинстанционният съд основателно е достигнал до правния извод, че подсъдимият И.Д.Д. от обективна и субективна страна е осъществил престъпния състав на чл. 196, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 29, ал. 1, б. „а" от НК.

Това е така защото подсъдимият Д. е извършил деянието след като е бил осъден с влязла в сила присъда № 136/06.07.2011 год. по НОХД № 1111/2011 год. по описа на РС - Стара Загора на 3 години лишаване от свобода, чието изпълнение не е отложено на основание чл. 66 от НК, поради което същото представлява извършено при условията на опасен рецидив по смисъла на чл. 29, ал. 1, б. „а" от НК.

От обективна страна на 13.01.2015 год. подсъдимият е отнел описаните движими вещи от владението на пострадалия П.И.С., без неговото съгласие и с намерението противозаконно да ги присвои.

От субективна страна подсъдимият Д. е действал виновно, при форма на вината пряк умисъл, като е предвиждал общественоопасните последици и е целял тяхното настъпване.

Тъй като производството се проведе по реда на глава 27 от НПК, следва да се определи наказание при условията на чл. 58а от НК.

Разпоредбата на чл. 196, ал. 1, т. 1 НК предвижда наказание лишаване от свобода от 2 години до 10 години, в която рамка следва да се индивидуализира наказанието на подсъдимия.

За да определи наказанието на подсъдимия И.Д.Д., първоинстанционният съд правилно е съпоставил смекчаващите и отегчаващи вината обстоятелства и правилно е приел, че целите на чл. 36 от НК биха се постигнали с налагане на наказание при превес на смекчаващите вината обстоятелства, а именно - 3 години лишаване от свобода, което на основание чл. 58а, ал. 1 НК следва да се намали с 1/3 и като краен резултат на подсъдимия да се наложи наказание 2 години лишаване от свобода. Съгласно чл. 60, ал. 1 и чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС следва наложеното наказание да се търпи при първоначален строг режим в затвор.

На основание чл. 59, ал. 1 от НК правилно е приспаднато от наложеното наказание времето, през което подсъдимият е бил с мярка за неотклонение „Задържане под стража" за периода от 15.01.2015 год. до влизане на присъдата в законна сила.

Приложените по делото веществени доказателства — телефонен апарат марка “Самсунг” с IМЕI *** в комплект със СИМ карта да се върнат на собственика им, след отпадане на нуждата от тях.

На основание чл. 53 от НК следва да се отнемат в полза на Държавата приложените по делото веществени доказателства - 1 бр. ПВЦ бутилка от студен чай „Nestea" от 500 мл., което да бъде унищожено след отпадане нуждата от него.

На основание чл. 189 от НПК подсъдимият Д. следва да заплати на Държавата по сметка на ОД на МВР - Стара Загора направените разноски по досъдебното производство в размер на 89,37 лв. за възнаграждения за вещите лица изготвили Съдебно-оценъчната и СОЕ и Съдебно - дактилоскопната експертизи.

С оглед гореизложените съображения и тъй като настоящият съдебен състав не констатира допуснати от районния съд съществени нарушения на материалния и процесуалния закон, които биха могли да доведат до отмяна или изменение на постановената присъда, то същата следва да бъде потвърдена изцяло.

 

Водим от горното и на основание чл. 338 от НПК, съдът

 

Р   Е   Ш   И:

 

ПОТВЪРЖДАВА присъда № 10 от 19.03.2015 год., постановена по НОХ дело № 38/2015 год. по описа на Радневския районен съд.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1/

 

 

 

                    2/