Окръжен съд - Стара Загора
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.12.2018г. до 12.12.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат