МОТИВИ

към присъда № 11/02.04.2019 год. по НОХ дело № 89/2019 год. по описа на Окръжен съд гр. Стара Загора

 

 

Подсъдимият Т.А.Т. е предаден на съд за престъпление по чл. 304а във вр. чл.304, ал.1 от НК, за това, че на 05.03.2019г. в гр.Казанлък дал подкуп- парична сума в размер на 14,60 лева, състояща се: 1 бр. банкнота с номинал от 5 лева със сериен номер № БЛ 7453504, 2 бр. монети с номинал от 2 лева всяка, 5 бр. монети с номинал 1 лев всяка и 3 бр. монети с номинал от 20 стотинки всяка, на полицейски органи- младши инспектор Г.Д.П.и младши инспектор П.С.Ф.- и двамата старши полицаи в група „Охрана на обществения ред” на сектор „Охранителна полиция“ при РУ- Казанлък, за да не извършат действие по служба- да не поискат съдействие от служители на сектор „Пътен контрол”, за да не му бъде съставен на него като водач на МПС- л.а. „Ауди” с рег.№ СТ ****РВ, АУАН по ЗДвП за управление на технически неизправно МПС със спукано предно стъкло

Подсъдимият Т.А.Т. по реда на чл. 371, т.2  НПК признава изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, като се съгласява да не се събират доказателства за тези  факти.

Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора, поддържа повдигнатото обвинение. Предлага на съда да признае подсъдимия за виновен като приеме, че са налице изключително смекчаващи отговорността обстоятелства, след което да приложи разпоредбата на чл.55 от НК и в тази връзка наказанието лишаване от свобода да бъде заменено с наказание пробация с първите две пробационни мерки „Задължителна регистрация по настоящ адрес“ и „задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от една година

Лично и чрез защитника си – адв. Р.К., подс.Т.Т. моли съда, да му бъде наложено наказание лишаване от свобода, изпълнението на което на основание чл.66 от НК да бъде отложено за определен изпитателен срок.

 

Въз основа на самопризнанието, направено от подсъдимия, съпоставено със събраните в хода на досъдебното производство доказателства, съдът прие за установено следното от ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

Подсъдимият Т.Т. *** и е  правоспособен водач на МПС.

На 05.03.2019г. преди обяд подсъдимият Т. Т. отишъл в гр.Казанлък с управлявания от него л.а. „Ауди“ с рег.№ СТ ****РВ.

В това време в гр. Казанлък на ул.”Софроний Врачански” до площад „Европа“ имало патрул на РУ- Казанлък със служебен автомобил м.”Опел” с рег.№ СТ ***АН, обозначен  със светлоотразителни сини ленти и с надписи „Полиция”. Патрулният екип се състоял от младши инспектор П.С.Ф.и младши инспектор Г.Д.П.и двамата на длъжност старши полицай в група „Охрана на обществения ред” на сектор „Охранителна полиция“ на РУ- Казанлък при ОДМВР- Ст.Загора (л.27-31 от ДП). Двамата полицейски служители извършвали патрулно-постова дейност (ППД) съобразно Ежедневна ведомост за 05.03.2019г. (л.32 от ДП).

При изпълнение на задачите си по време на ППД, полицаите от група „Охрана на обществения ред” нямали правомощие да извършват контролна дейност по ЗДвП и да издават фишове и АУАН за нарушения по ЗДвП съгласно Заповед № 8121з-515/14.05.2018 на Министъра на вътрешните работи (л.50 от ДП). Според цитираната заповед, след спирането на МПС, служителите от група „Охрана на обществения ред” имали правомощие да извършват само общополицейска проверка на документите на лицата, на управлявания лек автомобил и превозваните в МПС вещи. При констатиране на нарушение по ЗДвП, служителите следвало да поискат съдействие от екип на „Пътна полиция” чрез дежурен ОДЧ и да изчакат на място пристигането на органите на „Пътна полиция” (л.49 от ДП).

Около 10:26 часа двамата старши полицаи П.Ф.и Г. П.спрели подсъдимия за общополицейска проверка в изпълнение на горепосочените си задължения. Подсъдимият Т. Т. *** до площад „Европа“, в близост до спрения полицейски автомобил.

Полицаите поканили водача Т. Т. да представи личните си документи и документите на управлявания лек автомобил. След като установили самоличността на подс. Т.Т., полицаите констатирали, че предното панорамно стъкло на управлявания от него л.а. „Ауди“ е спукано в горната част. Разяснили му, че това е нарушение на ЗДвП и следва да бъде санкциониран от полицаи от  „Пътна полиция”, които ще дойдат на място. Ст.полицай Пл. Ф.седнал на предна дясна седалка в служебния автомобил и поискал съдействие от екип на „Пътна полиция” чрез дежурен ОДЧ. Ст.полицай Г. П.застанал до патрулния автомобил, за да охранява колегата си.

Подс. Т. Т. разбрал, че когато полицаите от „Пътна полиция” дойдат, ще му съставят акт и наложат нова глоба, а той вече имал няколко неплатени.

          Подс.Т Т. решил, че ако даде парична сума на полицейските служители ще избегне санкцията и затова се приближил до дясната предна врата на полицейския автомобил, чийто прозорец бил отворен. Подсъдимият погледнал към двамата полицейски служители,  казвайки: „Старши, вземете се почерпете и да си ходя, че утре трябва да карам болно дете и не искам да ми пишат акт!” и като протегнал ръката си през отворения прозорец,  хвърлил пари в джоба на предна дясна врата, както следва: 1 бр. банкнота с номинал от 5 лева със сериен номер № БЛ 7453504, 2 бр. монети с номинал от 2 лева всяка, 5 бр. монети с номинал 1 лев всяка и 3 бр. монети с номинал от 20 стотинки всяка, или общо 14,60 лева.

Виждайки това, двамата полицаи задържали подсъдимия, след което уведомили дежурния при ОДЧ на ОДМВР- Ст.Загора за подкупа и местопроизшествието било запазено до идването на дежурната група за извършване на оглед. Огледът започнал в 12:05 часа в присъствието на поемни лица, били направени фотоснимки и били иззети: 1 бр. банкнота с номинал от 5 лева със сериен номер № БЛ 7453504, 2 бр. монети с номинал от 2 лева всяка, 5 бр. монети с номинал 1 лев всяка и 3 бр. монети с номинал от 20 стотинки всяка, или общо 14,60 лева.

Гореизложените фактически обстоятелства съдът прие за безспорно установени въз основа на самопризнанието на подсъдимия Т.  А.Т. по чл. 371, т. 2 от НПК, което съдът, след проверка прецени, че се подкрепя от събраните в хода на наказателното производство доказателства, както следва: протокол за оглед на местопроизшествие л.6-3, фотоалбум за оглед на местопроизшествие л.8-9, протокол за разпит на обвиняем л.13, протокол за разпит на свид. П.Ф.л.14, протокол за разпит на свид. Г.Д.П. л. 15, свидетелство за съдимост л.16, декларация за семейно и материално положение и имотно състояние л.17, характеристична справка л.18, заверени копия от писмо № 81221р-35280/26.11.2014г. л.20-22, разпореждане № 349р-10659/27.11.2014г. л.23, заповед  № 8121-з-888/25.11.2014г. л.24 ,  заповед № 8121з-45/10.01.2015г. л.25, доклад за проверени лица и МПС л.26, 2 бр. формуляри за изготвяне на длъжностна характеристика л.28-31, ежедневна ведомост л.32-33, акт за установяване на административно нарушение л.34, справка за нарушител л.35-36,заповед № 8121з-555/14.05.2018г. л.50-51, заповед № 8121з-748/24.06.2015г. л.52-54, заповед № 8121з-873/24.07.2015г. л. 55-57.

 

           ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

 По описания начин с деянието си  подс. Т.А.Т. осъществил от обективна и субективна страна състава на чл.304а във вр. с чл.304, ал.1 от НК -  за това, че на 05.03.2019г. в гр.Казанлък дал подкуп- парична сума в размер на 14,60 лева, състояща се: 1 бр. банкнота с номинал от 5 лева със сериен номер № БЛ 7453504, 2 бр. монети с номинал от 2 лева всяка, 5 бр. монети с номинал 1 лев всяка и 3 бр. монети с номинал от 20 стотинки всяка, на полицейски органи- младши инспектор Г.Д.П.и младши инспектор П.С.Ф.- и двамата старши полицаи в група „Охрана на обществения ред” на сектор „Охранителна полиция“ при РУ- Казанлък, за да не извършат действие по служба- да не поискат съдействие от служители на сектор „Пътен контрол”, за да му бъде съставен на него като водач на МПС- л.а. „Ауди” с рег.№ СТ ****РВ, АУАН по ЗДвП за управление на технически неизправно МПС със спукано предно стъкло.

От обективна страна, Т. е дал подкуп парична сума в размер на 14,60 лева, състояща се: 1 бр. банкнота с номинал от 5 лева със сериен номер № БЛ 7453504, 2 бр. монети с номинал от 2 лева всяка, 5 бр. монети с номинал 1 лев всяка и 3 бр. монети с номинал от 20 стотинки всяка, за да не бъде санкциониран за извършеното от него нарушение по ЗДвП за управление на технически неизправно МПС със спукано предно стъкло. Подкупът е даден на свидетелите Г.Д.П.и П.С.Ф. и двамата старши полицаи в група „Охрана на обществения ред” на сектор „Охранителна полиция“ при РУ- Казанлък, които изпълнявали в този момент служебните си задължения в качеството на полицейски органи.

От субективна страна, деянието е извършено при пряк умисъл. При даване на паричната сума подсъдимият е съзнавал, че предлага пари на полицейските органи, за да не бъде наказан със съставяне на АУАН, че е управлявал технически неизправно МПС със спукано предно стъкло, т.е. съзнавал е общественоопасния характер на деянието и неговите общественоопасни последици, предвиждал ги е и е искал тяхното настъпване.

 

ОТНОСНО ВИДА И РАЗМЕРА НА НАКАЗАНИЕТО

 

За извършеното от подсъдимия престъпление законът  -  чл.304а, във вр. с чл.304, ал.1 от НК, предвижда наказание лишаване от свобода до десет години и глоба до петнадесет хиляди лева.

С оглед на това, че настоящото производство се разви по Глава 27 НПК и по – конкретно при хипотезата, предвидена в чл. 371, т. 2 НПК, то в този случай разпоредбата на чл. 373, ал. 2 НПК задължава съда да определи наказанието на подсъдимия при условията на чл. 58а НК, т.е. да приложи чл. 58а, ал.1 НК, като редуцира с 1/3 определеното съгласно Общата част на НК наказание или ако едновременно с това са налице условията на чл. 55 НК, да приложи тази разпоредба, явяваща се по - благоприятна за дееца.

С оглед на обвинението и личностните характеристики на подсъдимия Т.А.Т. съдът прие, че наказанието следва да бъде определено по реда на чл.54 от НК.

 По смисъла на НК наказанието следва да е справедливо – да е съответно на престъплението; да бъде определено в пределите на предвиденото в съответната разпоредба на Особената част на НК; да бъде съответно на предпоставките описани в Общата част; с отчитане обществената опасност на престъплението и личността на подсъдимия; отчитане на смекчаващи и отегчаващи обстоятелства и доколко определеното наказание ще повлияе за поправянето и превъзпитаване на подсъдимия.

Съдът прие, че степента на обществената опасност на деянието, като количествен признак на престъплението, е висока. Подкупът е типично корупционно престъпление, подкопаващо правопорядъка и причиняващо съществена вреда на правилното функциониране органите на държавната власт и управление, както и даващо негативно отражение върху авторитета на тези органи. Непосредствения обект на това престъпление се явяват обществените отношения, съставляващи и обезпечаващи нормалната, в съответствие със закона работа на полицейските органи.

Като смекчаващи вината обстоятелства съдът отчете ниската стойност на предмета на престъплението, изразеното самокритично отношение към извършеното, трудовата ангажираност и чистото съдебно минало.

Преценявайки горепосочените смекчаващи вината обстоятелства, поотделно и в тяхната съвкупност, съдът прие, че не са налице условия за приложение на чл. 55 НК, тъй като макар същите да са многобройни, все пак са недостатъчни за приложението на чл.55 НК, а от друга страна никое от тях не е изключително по смисъла, влаган в разпоредбата, за да се приеме, че и най-лекото предвидено в закона наказание е несъразмерно тежко.Превесът на смекчаващите вината обстоятелства обосновават определяне на наказание  при условията на чл. 58а, ал. 1 във връзка с чл. 54 НК.

Предвид горното, съдът прие, че следва да определи на подсъдимия наказание при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства, т.е. под средния размер на предвидените в чл.304а НК, а именно: НАКАЗАНИЕ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от девет месеца  и глоба в размер на 200 лева. При определяне размера на глобата съдът съобрази също имотното състояние и доходите на подсъдимия (декларация за семейно, материално и имотно състояние).

С оглед изискването на чл. 58а, ал. 1 НК съдът намали така определеното  на подсъдимия Т.Т. наказание лишаване от свобода с 1/3 и го ОСЪДИ на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от шест месеца и глоба в размер на 200 лева.

Съдът стигна до извода, че целите на чл. 36 от НК биха се постигнали и без ефективното изтърпяване на наказанието от страна на подсъдимия Т.Т., поради което и на основание чл. 66, ал. 1 от НК отложи изтърпяването на същото за срок от три години, считано от влизане на присъдата в законна сила.

На основание чл. 307а във вр. с чл.53,ал.1, б.“б“от НК съдът отне в полза на държавата предмета на престъплението, веществените доказателства –  1 бр. банкнота с номинал от 5 лева със сериен номер № БЛ 7453504, 2 бр. монети с номинал от 2 лева всяка, 5 бр. монети с номинал 1 лев всяка и 3 бр. монети с номинал от 20 стотинки всяка.

 

Причините за извършване на престъплението са ниското правосъзнание и индивидуална ценностна система на подсъдимия условие, за което е и нравствено – психологическия климат и високото ниво на корупция в обществото.

 

Водим от горните мотиви, съдът постанови присъдата си.

 

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: