П  Р  И  С  Ъ  Д  А

 

  10                                             27.03.2019 г.               град СТАРА ЗАГОРА

                   

 

                                            В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Окръжен съд                                                                          Наказателен състав

На  двадесет и седми март                                                                          Година 2019

В открито заседание в следния състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ДОНЧЕВА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: И.К.П.Д.

 

Секретар К.Ц.

Прокурор ВАНЯ МЕРАНЗОВА

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА

НОХД  № 49  по описа за 2019 година

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Д.И.С. – роден  на *** ***,  с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, работи, неженен, осъждан,  ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 19.09.2018 г. в гр. Стара Загора, в условията на продължавано престъпление, използвал платежен инструмент - дебитна карта с № 488000******4130, издадена от „УниКредит Булбанк" АД, без съгласието на титуляра Р.Т.Р., като деянието не съставлява по-тежко престъпление, както следва:

на 19.09.2018 г., в 10:23 ч. в гр. Стара Загора, на терминал с номер 01051704, АТМ 51704, използвал платежен инструмент - дебитна карта с № 488000******4130, издадена от „УниКредит Булбанк" АД, без съгласието на титуляра Р.Т.Р., като извършил неуспешна транзакция;

на 19.09.2018 г., в 10:34 ч. в гр. Стара Загора, на терминал с номер 01942250, Табак Маркет, използвал платежен инструмент - дебитна карта с № 488000******4130, издадена от „УниКредит Булбанк" АД, без съгласието на титуляра Р.Т.Р., като извършил покупка на стойност 10,00 лева;

на 19.09.2018 г., в 10:35 ч. в гр. Стара Загора, на терминал с номер 01942250, Табак Маркет, използвал платежен инструмент - дебитна карта с № 488000******4130, издадена от „УниКредит Булбанк" АД, без съгласието на титуляра Р.Т.Р., като извършил покупка на стойност 13,89 лева;

на 19.09.2018 г., в 10:39 ч. в гр. Стара Загора, на терминал с номер 01942250, Табак Маркет, използвал платежен инструмент - дебитна карта с № 488000******4130, издадена от „УниКредит Булбанк,, АД, без съгласието на титуляра Р.Т.Р., като извършил покупка на стойност 2,00 лева;

на 19,09.2018 г., в 10:49 ч. в гр. Стара Загора, на терминал с номер 01942259, Табак Маркет, използвал платежен инструмент - дебитна карта с № 488000******4130, издадена от „УниКредит Булбанк" АД, без съгласието на титуляра Р.Т.Р., като извършил покупка на стойност 23,00 лева;

на 19.09.2018 г., в 11:08 ч. в гр. Стара Загора, на терминал с номер 01942266, Табак Маркет, използвал платежен инструмент - дебитна карта с № 488000******4130, издадена от „УниКредит Булбанк" АД, без съгласието на титуляра Р.Т.Р., като извършил покупка на стойност 17,60 лева;

на 19.09.2018 г., в 11:18 ч. в гр. Стара Загора, на терминал с номер Р0940101, МСМ Маркет ЕООД, използвал платежен инструмент - дебитна карта с №488000******4130, издадена от „УниКредит Булбанк" АД, без съгласието на титуляра Р.Т.Р., като извършил покупка на стойност 11,18 лева;

на 19.09.2018 г., в 11:23 ч. в гр. Стара Загора, на терминал с номер Р0940101, МСМ Маркет ЕООД, използвал платежен инструмент - дебитна карта с № 488000******4130, издадена от „УниКредит Булбанк" АД, без съгласието на титуляра Р.Т.Р., като извършил покупка на стойност 10,51 лева;

на 19.09.2018 г., в 11:30 ч. в гр. Стара Загора, на терминал с номер Р0940101, МСМ Маркет ЕООД, използвал платежен инструмент - дебитна карта с № 488000******4130, издадена от „УниКредит Булбанк" АД, без съгласието на титуляра Р.Т.Р., като извършил покупка на стойност 11,47 лева;

на  19.09.2018  г., в  11:43 ч. в  гр. Стара Загора,  на терминал  с  номер 01942154, Табак Маркет, използвал платежен инструмент - дебитна карта с № 488000******4130, издадена от „УниКредит Булбанк" АД, без съгласието на титуляра Р.Т.Р., като извършил покупка на стойност 15,00 лева; 

на   19.09.2018 г., в 12:05 ч. в гр. Стара Загора,  на терминал с номер 01942781, Табак Маркет, използвал платежен инструмент - дебитна карта с № 488000******4130, издадена от „УниКредит Булбанк" АД, без съгласието на титуляра Р.Т.Р., като извършил покупка на стойност 11,60 лева;

на   19.09.2018 г.,  в 12:08 ч. в гр. Стара  Загора, на терминал с номер 01942781, Табак Маркет, използвал платежен инструмент - дебитна карта с № 488000******4130, издадена от „УниКредит Булбанк" АД, без съгласието на титуляра Р.Т.Р., като извършил покупка на стойност 14,59 лева;

на 19.09.2018 г., в 12:30 ч. в гр. Стара Загора, на терминал с номер 01942781, Табак Маркет, използвал платежен инструмент - дебитна карта с № 488000******4130, издадена от „УниКредит Булбанк" АД, без съгласието па титуляра Р.Т.Р., като извършил покупка на стойност 11,49 лева;

на 19.09.2018 г., в 12:54 ч. в гр. Стара Загора, на терминал с номер 10059403, Теленор,  използвал  платежен  инструмент - дебитна карта с №, 488000******4130, издадена от „УниКредит Булбанк" АД, без съгласието на титуляра Р.Т.Р., като извършил покупка на стойност 15,00 лева;

на 19.09.2018 г.,  в  13:01ч.  в  гр. Стара  Загора,  на терминал  с  номер 01938816, Табак Маркет, използвал платежен инструмент - дебитна карта с № 488000******4130, издадена от „УниКредит Булбанк" АД, без съгласието на титуляра Р.Т.Р., като извършил покупка на стойност 17,40 лева;

на 19.09.2018 г., в 13:13 ч. в гр. Стара  Загора, на  терминал с номер 01942240, Табак Маркет, използвал платежен инструмент - дебитна карта с № 488000******4130, издадена от „УниКредит Булбанк" АД, без съгласието на титуляра Р.Т.Р., като извършил покупка на стойност 17,40 лева;

на 19.09.2018 г., в 13:22 ч. в гр. Стара Загора, на терминал с номер К0000289, магазин   Билла,   използвал   платежен   инструмент - дебитна   карта   с   № 488000******4130, издадена от „УниКредит Булбанк" АД, без съгласието на титуляра Р.Т.Р., като извършил покупка на стойност 2,09 лева;

на 19.09.2018 г., в 13:29 ч. в гр. Стара Загора, на терминал с номер К0000289, магазин Билла, използвал платежен инструмент - дебитна карта с № 488000******4130, издадена от „УниКредит Булбанк" АД, без съгласието па титуляра Р.Т.Р., като извършил неуспешна транзакция;

на 19.09.2018 г., в 13:29 ч. в гр. Стара Загора, на терминал с номер К0000289, магазин Билла, използвал платежен инструмент - дебитна карта с № 488000******4130, издадена от „УниКредит Булбанк" АД, без съгласието на титуляра Р.Т.Р., като извършил неуспешна транзакция, като платежния инструмент е бил използван за безконтактно пазаруване и са били похарчени общо 204,22 лева, поради което и на основание чл.249, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК и чл.58а, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, което на основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС да изтърпи при първоначален «Общ» режим, както и на «Глоба» в размер на 204,22 лева /двеста и четири лева 22 стотинки/ .

 

ОСЪЖДА подсъдимия Д.И.С., с п.с., ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата по бюджетната сметка на Министерство на вътрешните работи сумата от 156,58 лв.  /сто петдесет и шест лева и 58 стотинки/ – разноски по делото, направени в хода на досъдебното производство.

 

ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес пред Апелативен съд – Пловдив.

 

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

 

                                                    СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                                                         

           2.